Har du frågor? Ring kundservice
Vardagar 9–17
Spärr- och jourservice
Dygnet runt - Från utlandet +46 8 20 11 90

*Mysafety är stolta över alla fina recensioner som trillar in. Alla recensioner markerade "Verifierad" kommer från verifierade kunder som haft en godkänd skada hos oss, en stor majoritet av recensionerna kommer från dessa kunder. Övriga recensioner har vi ej rutin att verifiera huruvida de kan kopplas till en idag aktiv kund. Det är nästintill omöjligt att göra. Samtliga kunder som fått en skada godkänd får en uppmaning att lämna ett omdöme via e-post. När vi beräknar snittbetyg så behandlas alla recessioner lika, men tidsrymd, frekvens och andra faktorer är med i beräkningen av snittbetyget.