Har du frågor? Ring kundservice
Vardagar 9–17
Spärr- och jourservice
Dygnet runt - Från utlandet +46 8 20 11 90