VI ERSÄTTER DIN SJÄLVRISK

Om du råkar ut för en skada som täcks av din ordinarie bil- eller MC-försäkring ersätter mySafety självrisken upp till 6 000 kr vid exempelvis:

 • Kollision/trafikskada
 • Parkeringsskada
 • Viltskada
 • Brand
 • Inbrott
 • Maskinskada
 • Skadegörelse
 • Självrisk för skada på hyrbil utomlands

Vår kund berättar

PER KRASCHADE BILEN PÅ MOTORVÄGEN - BETALADE NOLL KRONOR FÖR REPARATIONEN.

På väg till IKEA i Kungens kurva söder om Stockholm blev Per plötsligt omkörd av en lastbil som tappade delar av sin last rakt ned på hans bil. Stenar och grus regnade ner över bilen och tvingade honom att gira rakt in i vägräcket.

Per Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OM SJÄLVRISK BIL

Ersätter den här försäkringen min befintliga bilförsäkring?

Nej, självriskreduceringen är ett komplement till din fordonsförsäkring och gäller för personbil, lätt lastbil och MC som är minst halvförsäkrad, som väger högst 3,5 ton och som är angiven i försäkringsbeskedet. Vår försäkringen ersätter den självrisk som du har betalat i samband med att du fått skadeersättning ur din fordonsförsäkring.

Måste jag betala någon självrisk till er?

Nej, självklart slipper du det!

Ersätter försäkringen självrisk vid inbrott i bilen?

Vår försäkring Självrisk Bil och MC ersätter självrisk om du råkar ut för en skada orsakad av nedan, eller annan plötslig och oförutsedd händelse som täcks av din ordinarie fordonsförsäkring/vagnskadegaranti.

 • inbrott
 • stöld
 • uppsåtlig skadegörelse
 • brand
 • maskinskada

Gäller försäkringen utomlands?

Ja, försäkringen gäller i alla europeiska länder som är anslutna till det så kallade Gröna Kortsystemet och vid färd mellan dessa länder.

Gäller försäkringen för hyrbilar utomlands?

Ja, om du hyr personbil av ett auktoriserat hyrbilsföretag i maximalt 60 dagar och råkar ut för en skada, så ersätter försäkringen den självrisk som du betalat i samband med att skadan har ersatts av hyrbilsföretagets försäkringsbolag. 

Kom ihåg att försäkringen inte gäller för hyrbilar i Sverige. Inte heller “specialbilar” såsom sportbil, limousine, terräng- eller upplevelsefordon.

Hur mycket ersättning kan jag få ut?

Försäkringsperioden är 12 månader. Under den perioden kan du få ut upp till 6 000 kr för eget ford och upp till 10 000 kr för hyrbil utomlands.

Vad ingår inte i försäkringen?

Det finns några lägen där Självrisk Bil och MC försäkringen inte gäller, här är några exempel. Läs gärna försäkringsvillkoren för fullständig information. 

 • Skada där ersättningsbeloppet inte överstiger självrisken.
 • Glasskada.
 • Skada reglerad via fordonsförsäkringens räddningsförsäkring.
 • Skada på hyrbil i Sverige.
 • Skada på hyrbil äldre än 10 år.
 • Skada på hyrd specialbil, såsom sportbil, limousine, terräng- eller upplevelsefordon.

När börjar försäkringen gälla?

Försäkringen Självrisk Bil och MC har en så kallad kvalificeringstid. Det innebär att du kan använda den först 30 dagar efter att du tecknat/köpt den.

Jag har försäkringen men nu har bilen bytt ägare, vad gör jag då?

Om fordonet byter ägare är det viktigt att du så snart som möjligt meddelar oss detta.

Måste jag stå som ägare till bilen eller MC för att få teckna?

Försäkringen gäller för det fordon och registreringsnummer som anges vid köp. Observera att du måste stå som ägare till fordonet. Fordonets registreringsnummer står sedan med ditt försäkringsbrev som du får skickat till dig.