Status message

Mysafety har ny logga och ett nytt utseende som vi hoppas att du gillar! Försäkringarna är fortsatt lika starka och kundtjänst lika snabba, hör av dig om du undrar något.

Hem, fritidshus & bil

Ersättning på upp till 35 000 kr för låsbyte, nya nycklar och omprogrammering av digitala lås.

Lösa lås

Gäller även nycklar till lösa lås, t.ex. på båt eller MC. Ersättning upp till 5 000 kr.

Gäller i hela Europa

Försäkringen ersätter kostnad för nya nycklar i hela Europa.

Ersättning när det behövs

Nyckel till permanent bostad och fritidshus

Försäkringen ersätter låsbytet i permanentbostad eller fritidshus om du blivit bestulen på eller förlorat nycklar som kan spåras till ditt hem.  Täcker dessutom omkodning av gemensamma lås i flerbostadshus. Gäller även nycklar till anhörigs bostad.

  • Ersätter kostnader för låsbyte med upp till 20 000 kr. 
  • Ersättning för tillverkning av nya nycklar med upp till 5 000 kr.
  • Ersätter kostnader för omkodning av gemensamma lås med upp till 5 000 kr. 

Nycklar till lösa lås

Om du förlorar nycklar som går att spåra till ett löst lås eller om förlusten sker i direkt närhet till låsets placering ersätter försäkringen kostnaden för byte till ett nytt, motsvarande lås. Det kan exempelvis handla om en båt, MC eller liknande med ett lås klass 2 eller högre.

  • Ersätter kostnader för byte av lösa lås med upp till 5 000 kr. 

Bilnyckel

Vid förlust av bilnyckel ersätts kostnaden för ny bilnyckel och kostnaden för omkodning av bilens startspärr. Gäller för nycklar till en bil som du äger. 

  • Ersätter kostnad för ny bilnyckel och omkodning av startspärr med upp till 5 000 kr. 
Försäkra nycklarna

Kom ihåg!

  • Lämna inte nycklar obevakade
  • Märk inte nyckalar med namn eller adress
  • Sätt aldrig bil- och husnyckel på samma nyckelknippa
  • Märk aldrig bilnyckar med bilens registreringsnummer
  • Gör en polisanmälan direkt vid förlust