Upp till 5 000 kr - oavsett modell

För stora som små skador får du ersättning upp till 5 000 kr per skada, oavsett vilken mobil du har.

Stöld, skada och förlust

Om du t.ex. spräckt skärmen eller om du har tappat bort eller blivit bestulen på mobilen.

Gäller i hela världen

Du får ersättning oavsett var i välden du befinner dig - hemma eller ute på resa.

Lisa pajade nya mobilen efter 6 månader

"Jag hade köpt en sprillans ny iPhone, och satte på både skärm- och skalskydd för att slippa skador – men det skulle visa sig att det inte var tillräckligt. Efter knappt ett halvår så råkade jag tappa mobilen på klinkergolvet i badrummet. Att krascha mobilen kändes surt, men att slippa betala var så skönt!"

Läs mer

Bra att veta

Vi ersätter dig för betald självrisk för upp till 5000 kr vid ett skadetillfälle per år på din egenägda mobil. För att få ersättning behöver skadan vara godkänd och reglerad av det försäkringsbolag där du har mobilen försäkrad eller där du har din hemförsäkring. 

Försäkringen gäller alla mobilmodeller och oavsett var i världen skadan/förlusten sker.

Vanliga frågor om Självriskförsäkring Mobil

Vad gäller försäkringen för?

Självriskförsäkringen Mobil gäller för din privatägda mobiltelefon.

Du hittar fullständning info i försäkringsvillkoren.

Vad ingår i försäkringen?

Självriskförsäkringen Mobil ersätter självrisk vid skada som till exempel stöld, brand eller annan plötslig och oförutsedd händelse som har ersatts av försäkringen för din mobiltelefon.

Du hittar fullständning info i försäkringsvillkoren.

Vilken ersättning får jag?

Högsta ersättning är 5 000 kr per skada och försäkringsperiod (12 månader).

 

Vad ingår inte i försäkringen?

Det som inte ingår i Självriskförsäkringen Mobil är:

  • Skada som reglerats av försäkringsbolaget utan självrisk.
  • Skadekostnad som är lägre än självrisken.

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?

Nedan följer exempel på vad som inte ingår i försäkringen.

  • Skada som inträffat under försäkringens första 30 dagar.
  • Skada på företagsägd mobiltelefon

Försäkringen omfattar inte mobiltelefon som ägs av ett företag.

Du hittar fullständning info i försäkringsvillkoren.

Behöver jag betala någon självrisk?

Nej, du behöver inte betala någon självrisk.

Hur gör jag en skadeanmälan?

Skadeanmälan ska göras utan dröjsmål efter att du fått kännedom om skadan eller i vart fall snarast efter att du fått ersättningsbeslutet med uppgift om betald självrisk från det försäkringsbolag som meddelat hemförsäkringen.

Vid inträffad skada ska du på begäran kunna styrka dina ersättningskrav. Du gör en skadeanmälan via vårt skadeformulär som du hittar på mysafety.se/skadeanmalan. Om du har några frågor kan du alltid kontakta oss på telefon 08-505 530 00.

Du hittar fullständning info i försäkringsvillkoren.