Olycksfallsförsäkring med vårdgaranti för endast 199 kr/mån

Vår Olycksfallsförsäkring ger dig förtur till sjukvård, specialist och rådgivning när olyckan är framme. Få hjälp med läkekostnader, rehabilitering, krishjälp och allt det där som annars kan bli kostsamt och besvärligt i en redan svår situation.

 • Specialistvård inom 4 arbetsdagar efter remiss
 • Operation inom 20 arbetsdagar
 • Ersättningar vid kropps- och tandskador samt ärr
 • Ingen karenstid
 • Ingen självrisk

Gäller dygnet runt, överallt

Sjukvårdsförsäkring och ersättningar oavsett var olyckan sker - på resande fot, jobbet eller fritiden.

Vårdgaranti

Vid olycksfallsskada garanterar vi kontakt med specialistläkare efter remiss inom 4 arbetsdagar, och operation inom 20 arbetsdagar.

Ingen självrisk eller karenstid

Sjukvårdsförsäkringen har 0 kr i självrisk och börjar gälla dagen efter att du har tecknat den.

Allt detta ingår i Olycksfallsförsäkringen

 • Kontakt med specialistläkare inom 4 arbetsdagar
 • Operation inom 20 arbetsdagar
 • Läkekostnader upp till högkostnadsskyddet
 • Tandskadekostnader
 • Resekostnader och merkostnader
 • Rehabiliteringskostnader och handikapphjälpmedel
 • Ersättning för händelse av olycksfall som kräver läkarbehandling
 • Ersättning vid invaliditet
 • Ersättning för bestående ärr
 • Specialistvård
 • Ersättning vid dödsfall efter olycksfall
 • Krishjälp med behandling hos psykolog eller psykoterapeut
Köp nu

Vem kan teckna Olycksfallsförsäkringen?

Vår Olycksfallsförsäkring är en sjukvårdsförsäkring vid olycksfall som vänder sig till dig som: 

 • Är folkbokförd i Sverige. 
 • Är fullt arbetsför, dvs inte har sjukpenning eller liknande, utan kan arbeta som vanligt. 
 • Inte har varit sjukskriven eller sjuk mer än två sammanhängande veckor under de tre senaste månaderna.
 • Inte har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller pågående/vilande arbetsskadelivränta.

VANLIGA FRÅGOR OM SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

Varför behöver jag en Olycksfallsförsäkring med sjukvårdsgaranti?

När olyckan är framme kan det både kosta och dröja innan man får den hjälp man behöver. Med vår sjukvårdsförsäkring vid olycksfall kan du känna dig trygg i att du får förtur till sjukvård, specialister och rådgivning om olyckan är framme, utan att behöva tänka på kötider, karenstid eller dyr självrisk - låt oss ta hand om det. 

Vad ingår inte i Olycksfallsförsäkringen?

Försäkringen uppför att gälla om du flyttar utanför EU/EES.

Var någonstans gäller Olycksfallsförsäkringen?

Försäkringen gäller inom Europa. Vid vistelse utomlands utanför EU/EES gäller försäkringen upp till ett år.  Läs mer om vad som gäller i försäkringsbeskedet och i försäkringsvillkoren. 

 

Vad behöver jag som tecknar tänka på?

Du som tecknar vår sjukvårdsförsäkring vid olycksfall måste lämna riktiga och fullständiga uppgifter till oss för att du ska få hjälp när olyckan är framme. Du kan läsa mer om det i vårt försäkringsfaktablad.

Hur mycket kan jag få i ersättning?

Sjukvårdsförsäkringen täcker en rad olika typer av olyckor. Här är lite kort info om ersättning vid invaliditet och dödsfall. Du hittar fullständig information kring ersättning i försäkringsvillkoren.

Invaliditet - Försäkringsbeloppet är 30 prisbasbelopp. Försäkringsbeloppet minskas från 46 års ålder med 5 % per år ned till 25 %.

Dödsfall - Försäkringsbeloppet är 1 prisbasbelopp och minskas till ½ prisbasbelopp efter 67 års ålder.

När börjar Olycksfallsförsäkringen att gälla?

Försäkringen har ingen karenstid, vilket betyder att den börjar gälla direkt dagen efter att du köpt försäkringen.