Status message

Mysafety har ny logga och ett nytt utseende som vi hoppas att du gillar! Försäkringarna är fortsatt lika starka och kundtjänst lika snabba, hör av dig om du undrar något.

Kartläggning & rensning

En digital utredning kartlägger kränkningarna och samlar in bevis. Vi kontaktar även ägarna av servrarna för bortrensning och återställande av kapade konton/profiler.

Rättsskydd & Juridisk rådgivning

Du får juridisk hjälp och rådgivning från jurister via vår samarbetspartner HELP Försäkring. Om ärendet dras till rätten täcks rättegångskostnader upp till 1 miljon kronor.

Samtalsstöd och egen kontaktperson

Du får hjälp anonymt av en utbildad samtalsterapeut genom vår samarbetspartner Mindler, upp till 10 sessioner. En egen kontaktperson hos oss driver ditt ärende.

VI STÅR PÅ DIN SIDA

Med vår Näthatsförsäkring har du en företrädare som inte ger sig förrän hatet upphör. Försäkringen gäller över hela världen, för en vuxen och dennes barn skrivna på samma adress.

Hjälper dig om du råkar ut för olika typer av kränkningar på nätet

  • Förolämpningar
  • Förtal och olaga hot
  • Ofredande och sexuellt ofredande
  • Spridande av bilder och filmer som innebär kränkning vid publicering
  • Kapning där någon otillbörligen använder namn eller bild som medför att du felaktigt blir associerad som ägare till ett digitalt konto/profil.

Gratis Näthatsförsäkring för alla under 18 år

Barn och ungdomar ska vara trygga på nätet – därför har vi en gratis Näthatsförsäkring för alla under 18 år.

Försäkringen hjälper till att rensa bort hot, hat och kränkningar på nätet och erbjuder samtalsstöd och juridisk hjälp om så skulle behövas.

Läs mer och teckna för ditt barn

Så tycker våra kunder