Uppsägning

Jag har sagt upp min försäkring men har ändå fått faktura

I de flesta fall tillämplar vi efterskottsbetalning för våra försäkringar vilket innebär att den sista fakturan skickas ut efter de att försäkringen löpt ut.

Känner du dig osäker på om fakturan stämmer, vänligen kontakta vår kundservice via e-post på info@mysafety.se eller telefon 08-505 530 00 så hjälper vi dig.

Hur säger jag upp min försäkring?

När din försäkring förnyas skickar vi ut ett erbjudande i form av ett förnyelsebrev där du erbjuds att förnya din försäkring då försäkringsperiod börjar lida mot sitt slut. Om du vill avsluta din försäkring räcker det med att bortse från försäkringsförnyelsen. Enligt försäkringsavtalslagen sägs en försäkrings upp genom utebliven betalning. 

Det kommer även att skickas ut två påminnelser, men om du vill avsluta din försäkring kan du även bortse från dessa. Observera dock att om din faktura innehåller flera försäkringar och du vill säga upp en av dom, kontakta kundservice på 08-505 530 00.

SpärrService

Vilket nummer ringer jag om jag behöver spärra mina kort när jag befinner mig utomlands?

Ring +46 8 20 11 90 om du är utomlands och vill spärra dina kort. 020-numret fungerar inte från utlandet.

Spärras alla kort när jag ringer in eller går det att spärra ett kort åt gången?

Självklart spärrar vi endast de kort du har förlorat. När du ringer in får du alltid tala med en kundservicehandläggare som frågar vilka kort du har blivit av med.

Spärras alla kort när jag ringer in eller går det att spärra ett kort åt gången?

Självklart spärrar vi endast de kort du har förlorat. När du ringer in får du alltid tala med en kundservicehandläggare som frågar vilka kort du har blivit av med.

Kostar det något extra att spärra?

Nej. Att spärra sina kort ingår i vår Spärrserviceförsäkring och kostar ingenting extra, du kan använda dig av spärrtjänsten så många gånger du behöver utan några extra kostnader.

Kan ni hjälpa mig att spärra även om jag inte skickat in min registreringsblankett?

Självklart kan vi hjälpa dig att spärra alla dina kort även om dessa inte är registrerade. Dock får du räkna med att det tar lite längre tid då vi först måste registrera dina handlingar innan vi kan spärra dem.

Därför är det alltid bäst om du har gjort det innan något händer. Kontakta gärna vår Spärrjour på 020-424242 så hjälper vi dig att spärra det du har förlorat.

Hur lång tid tar en spärr?

Om de uppgifter vi fått från dig är korrekta vid förlusttillfället sker spärren inom fem minuter. Vi prioriterar alltid värdehandlingar som bank- och kreditkort samt ID-handlingar, och därefter medlemskort.

Skulle någon uppgift vara felaktig tar vi genast kontakt med dig för att kunna genomföra spärren.

Hur går en spärr till?

En spärr görs enkelt och smidigt så här:  Ring oss på 020-42 42 42. Vi går tillsammans igenom vilka nycklar och värdesaker du har förlorat och som ska spärras. Vi går också igenom hur och var förlusten upptäcktes för att informera utställare. Om du har registrerat dina kort och värdehandligar på Mina sidor så går det snabbare och smidigare när spärr ska göras.

Vi spärrar alla dina förlorade kort, värdehandlingar och värdesaker så snabbt som möjligt efter avslutat samtal. Oftast inom ett par minuter.  Om möjligt hjälper vi dig att beställa nya kort. Vissa kortutställare och banker kräver att du gör detta själv. Vi kan även spärra din mobiltelefon och bärbara bredband. Skulle vi inte hitta någon värdehandling som du förlorat återkopplar vi till dig för att säkerställa att det inte är registrerat hos en annan utställare.

Du får en spärrapport hemskickad till dig efter att spärren har genomförts. Det är bra om du har tagit fram personuppgifter eller kundnummer när du ringer samt vilka kort har du tappat/förlorat och IMEI-nummer till din mobiltelfon/läsplatta.

Går det att häva en spärr i efterhand?

Nej. Det går tyvärr inte att häva en spärr. Du kan som kund själv endast häva spärr på mobiltelefoner samt ID-handlingar. Kontakta aktuell utställare för mer information.

Får jag prata med en telefonsvarare om jag behöver spärra efter kontorstid?

Nej, vår spärrsjour är öppen dygnet runt, året om. Du når den på 020-42 42 42. Vår kundservice, som hanterar övriga ärenden är öppen alla helgfria vardagar kl 8-18

Beställer ni nya kort åt mig när jag spärrar mitt/mina kort?

Ja, i de flesta fall kan vi göra det. Av säkerhetsskäl kräver vissa kortutställare och banker att du själv beställer nya kort. Efter att du spärrat dina kort via oss skickar vi dig bekräftelse, sk spärrapport, hem till dig. I spärrapoorten finns information om vilka kort som spärrats och vilka nya kort som har beställts och på väg hem till dig.

Skadeanmälan

Vart ska jag skicka min skadeanmälan och begärda handlingar?

Du kan göra din skadeanmälan direkt via vår hemsida. Önskar du istället skicka in anmälan per post skickas denna till: mySafety Försäkringar Box 27142 102 52 Stockholm.

Vad gör jag om jag råkar ut för en skada?

I de fall du skulle råka ut för en skada som omfattas av mySafetys försäkringar ska du så fort som möjligt anmäla skadan till mySafety.

Skadan anmäls genom att du fyller i en skadeanmälan och skickar den tillsammans med begärda handlingar. Skadeanmälan kan du göra direkt via webben eller ladda ner och skicka in, läs mer här. 

Nyckelbricka

Varför måste jag uppge mitt personnummer när jag vill prova på en Nyckelbricka?

Vi värderar nycklar som värdehandlingar, vilket innbär att vi inte vill att dessa hamnar i fel händer.

Om nycklarna förloras och kommer in till oss vill vi säkerställa att de skickas tillbaka till rätt person. Vi skickar alltid nycklarna i Rekommenderat Brev till folkbokföringsadressen.

Varför delar mySafety ut kostnadsfria Nyckelbrickor?

Vi på mySafety vill att så många som möjligt kostnadsfritt ska få prova på vardagssäkerhet och vår Nyckelbricka med returservice.

Vi på mySafety erbjuder därför en 6 månaders prova-på-period utan förpliktelser. Under prova-på-perioden får man också ta del av erbjudanden kring andra produkter och tjänster som mySafety erbjuder.

Vad händer om jag tappar mina nycklar?

Med hjälp av ID-numret på din nyckelbricka kan vi ta kontakt med dig och skicka dina nycklar till dig med rekommenderat brev. På nyckelbrickan finns en instruktion till upphittaren.

Upphittaren ombedes att skicka nycklarna till oss så att vi kan skicka vidare dem till dig så snabbt som möjligt. Upphittare erhåller även hittelön som bekostas av oss.

Vad händer efter att prova-perioden på 6 månader för nyckelbrickan löpt ut?

Efter att prova-på-perioden på 6 månader har löpt ut skickar vi ett erbjudande med inbetalningskort.

OBS! Endast ett erbjudande. Du hittar även information hur du ska göra om du inte vill fortsätta med tjänsten. Du behöver bara bortse från erbjudandeutskicket och lämnar det obetalt.

Vi skickar även en påminnelse på erbjudandet för att se till att någon inte oavsiktligt missar att teckna ett avtal för tjänsten. 14 dagar efter det andra utskicket avregistreras den kostnadsfria nyckelbrickan.

Vad gör jag om jag inte vill förlänga min Nyckelbricka?

Om du inte vill förlänga returservicen för Nyckelbrickan efter att prova-på-perioden löpt ut bortser du från erbjudandeutskicket och lämnar det obetalt.

Du behöver inte heller tänka på att meddela oss eller lämna tillbaka nyckelbrickan. Nyckelbrickan avaktiveras automatiskt.

Vad gäller om jag väljer att förlänga Nyckelbrickan och tecknar ett avtal med mySafety?

Som med alla tjänster man tecknar ett avtal för är det viktigt att du läser igenom de villkor som gäller. Vad gäller Nyckelbrickan får du då en elle flera unika och personliga nyckelbrickor.

Om du tappar nycklarna med brickan och någon hittar den skickar de tillbaka dem till oss och du får tillbaka dina nycklari rekommenderat brev. Villkoren för Nyckelbrickan hittar på vår hemsida.

Kan jag ge min hittelönen till välgörenhet?

Ja absolut. När du har hittat ett par nycklar kan du välja att skänka 100kr till Barncancerfonden. Väljer du att skänka hittelönen till Barncancerfonden kommer vi dessutom lägga till 10 kr extra.

Jag har tappat mina nycklar. Hur gör jag nu?

När vi får in upphittade nycklar skickas dessa ut i Rekommenderat Brev till din folkbokföringsadress, i samband med utskicket skickas ett SMS om aviseringen.

Om nycklarna inte hämtas ut kommer ett brev skickas till dig för information om att vi har fått in nycklarna och önskar komma i kontakt med dig.

Jag har hittat nycklar med er nyckelbricka, vad gör jag?

Om du skulle hitta ett par nycklar med vår nyckelbricka på ber vi att du skickar dem till oss så snabbt som möjligt. Ring först vår Jour på 020-42 42 42 och uppge serienumret på nyckelbrickan, ditt namn och telefonnummer. Så att vi sen kan betala ut hittelön till dig.

Hur stor är hittelönen när man lämnar in nycklar eller förlorade värdesaker?

Hittelönen är 100 kr. Du kan då välja mellan ett lottpaket, 100 kr insatta på ditt konto eller att skänka 100 kr till Barncancerfonden.

Hur många får tillbaka sina nycklar?

Så många som 9 av 10 som använder sig av vår nyckelbricka får tillbaka sina nycklar. Om din nuvarande nyckelbricka är sliten ber vi dig kontakta vår kundservice på 08-505 530 00 så vi kan skicka ut nya till dig.

Hur får jag tillbaka mina nycklar?

Med hjälp av ID-numret på din nyckelbricka kan vi ta kontakt med dig och skicka dina nycklar till dig med rekommenderat brev. Om du inte hämtar ut nycklarna, skickar vi dig ett brev för att informera om att dina nycklar finns hos oss. På nyckelbrickan finns en instruktion till upphittaren. Upphittaren ombedes att skicka nycklarna till oss så att vi kan skicka vidare dem till dig så snabbt som möjligt. Upphittare erhåller även hittelön som bekostas av oss.

Hur betalas hittelönen ut?

Om/när du hittat ett par nycklar ska du ringa till oss på 020-42 42 42 och uppge serienumret på nyckelbrickan, ditt namn och telefonnummer så vi kan kontakta dig.

När de upphittade nycklarna kommit in till oss kommer vi kontakta dig för utbetalning av hittelönen.

Registrering

Varför kan jag inte se mina familjemedlemmars registrerade kort när jag loggar in?

Eftersom vi spärrar alla dina kort med hjälp av ditt personnummer måste vi separera alla användare.

Därför måste varje person logga in med sitt eget personnummer och lösenord. Saknar ni lösenord kontakta du vår Kundservice via e-post på info@mysafetyse. eller telefon 08-505 530 00.

Varför behöver jag inte ange några kortnummer när jag registrerar kort?

När vi spärrar värdehandlingar görs detta via ditt personnummer och därmed behöver du inte lämna ut känsliga kortuppgifter. Om du har flera kort hos samma utställare behöver vi kontrollsiffror för att säkerställa att vi spärrar rätt kort, det vi efterfrågar då är de 4 sista siffrorna i kortnummret, dessa kan du även hitta på kvitton där du använt kortet för betalning.

Vad betyder fältet ”KS” på registreringsblanketten?

"KS" är en förkortning av "kontrollsiffra". Det är de 4 sista siffrorna i kortnumret (på framsidan av kortet).

Detta fält behöver du endast fylla i om kortet är ett företagskort eller om ni har flera kort av samma utställare. Då vi måste kunna särskilja korten vid en eventuell spärr.

Vad är mobilens IMEI-nummer?

Det är mobiltelefonens interna serienummer. Detta får du fram genom att trycka in koden: *#06# (stjärna, fyrkant, noll, sex, fyrkant). Ett annat alternativ är att ta bort skalet och lyfta på batteriet så finns det där bakom. På en del nyare telefoner hittar du IMEI-numret på baksidan av telefonen. 

Med hjälp av IMEI-numret går det att spärra själva mobiltelefonen så att den blir obrukbar för andra även om SIM-kortet byts ut.

Måste jag registrera mina kort och värdesaker?

Nej detta är inget krav, dock rekommenderar vi det eftersom det underlättar om du skulle förlora t ex din plånbok. Om värdehandlingarna redan finns registrerade går det snabbare att lokalisera och spärra de kort som är borta samt säkerställa att inget kort glöms bort.

Kostar det något extra att lägga till kort och mobiltelefoner?

Nej det kostar ingenting att registrera till dina värdehandlignar. Vi rekommenderar att registrera värdehandlingarna för att underlätta spärrhanteringen så att inget kort glöms bort i samband med en förlust. Enklast gör du det på vår hemsida, på Mina sidor.

Hur registrerar jag mitt körkort, pass eller ID-kort?

Du anger UC/DB som utställare. UC står för Upplysningscentralen och DB för Dun & Bradstreet. Dessa två företag har hand om kreditupplysning.

Ifall du t.ex. förlorar ditt körkort är det hos dem vi gör en förlustanmälan. Det går då inte att söka kredit i ditt namn förrän denna anmälan hävs. Hävningen kan enkelt göras med hjälp av en talong du erhåller av UC och DB.

Hur registrerar jag ett företagskort?

När du registrerar ett företagskort behöver vi även organisationsnummer för att kunna utföra spärren.

Tänk även på att företaget oftast har flera kort registrerade så vänligen registrera kontrollnummret som är de 4 sista siffrorna i kortnummret för att kunna säkerställa att rätt kort spärras. Dessa fylls i fältet "KS", vilket betyder kontrollsiffra

Hur hittar jag rätt utställare när jag ska registrera?

Pröva att skriva in de första bokstäverna på utställaren och sedan markera alternativet som dyker upp i "rullgardinen" nedan. Det är inte alltid helt lätt aatt hitta rätt då många kreditkort och medlemskort har en annan bank som utgivare för kortet.

Gå in på företagets hemsida, oftast kan du hitta information om vem som är utställare. Har du faktura för transaktioner kan det även stå där. Hittar du inte rätt utställare eller kort så kontakta oss på kundservice på 08-505 530 00 eller via info@mysafety.se.

Hur gör jag för att registrera eller uppdatera mina kort och/eller mobiltelefoner?

Det smidigaste sättet att registrera eller uppdatera dina kort/mobiltelefoner är att göra det här på hemsidan. Du loggar in på Mina sidor/Logga in. Om du saknar lösenord kontakta kundservice på info@mysafety.se eller 08-505 530 00. Det går också bra att fylla i registreringsblanketten. Den skickar du till oss per post. Registreringsblanketten hittar du på hemsidan, under mysafety.se/villkor.

Övrigt

Varför har jag fått två försäkringsbevis i mitt namn för samma försäkring?

När du tecknade din försäkring valde du även att medförsäkra en till person, eftersom det är du som är försäkringstagare står båda försäkringsbreven i ditt namn.

Vad innebär det att mySafety är fristående försäkringsförmedlare?

mySafety Försäkringar AB (mySafety) är ett fristående försäkringsförmedlingsföretag.

Detta innebär att Finansinspektionen utövar tillsyn över att mySafety och deras försäkringsförmedlare uppfyller alla legala krav för att få bedriva försäkringsförmedling. Om du vill kontrollera en viss förmedlare, kontakta Finansinspektionen på telefonnummer 08-408 980 00.

mySafety Försäkringar är även registrerat som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket. Klicka här för att läsa mer om mySafetys tillstånd som försäkringsförmedlare.

Jag har flera medförsäkrade i min försäkring, hur ser jag vilka det är?

Ring vår kundservice på 08-505 530 00 eller kontakta oss via info@mysafety.se så hjälper vi dig.

Betalning

Varför har jag fått en påminnelse på en faktura jag redan betalat?

Antagligen har påminnelsen skickats ut precis innan vi fick in din betalning. Det tar några bankdagar för oss att få betalningen.

Om du nyligen betalat dubbelkolla att Plusgiro-kontot och OCR-numret på inbetalningen stämmer mot fakturan. Känner du dig osäker är du alltid välkommen att kontakta du vår Kundservice via e-post på info@mysafety.se eller telefon 08-505 530 00 så tittar vi gärna på ditt ärende.

Vad har ni för betalningsalternativ?

De flesta av våra försäkringar kan du ha på månadsbetalning eller årsbetalning.

Vi kan även erbjuda dig autogiro för dina månadsbetalningar och därmed slipper du även fakturaavgiften på 9kr.

När får jag min faktura?

Vid tecknande/beställning innan den 10:e i månaden skickas din faktura ut samma månad. Om du tecknar en försäkring senare i månaden kommer din första faktura nästkommande månad.

Mina fakturor har gått till inkasso, hur gör jag nu?

En faktura skickas till inkasso om du ligger efter med två månadsbetalningar eller om du inte har betalat påminnelseavgifterna för två månader.

Innan fakturan skickas till Inkasso får du även en slutfaktura skickad till dig. Om du anser att inkassot är felaktigt kontakta vår kundservice snarast på antingen info@mysafety.seeller 08-505 530 00.

Kan jag flytta fram förfallodatum på min faktura?

Kontakta gärna vår Kundservice via info@mysafety.se eller på telefon 08- 505-530 00 så ser vi över möjligheten att senarelägga din betalning.

Jag har fått en slutfaktura. Vad är det?

En slutfaktura skickas ut då ordinarie månadsbetalningar är försenade eller inte betalats alls. En slutfaktura är ett krav om förtida betalning för resterande månader av din försäkringsperiod.

Dvs. Om du inte har betalt de 3 första ordinarie månadsbetalningarna som vi har skickat ut, skickar vi dig en slutfaktura på de de övriga 9 månader som återstår av försäkringsperioden.

Jag har fått en slutfaktura. Hur gör jag nu?

Du har två valmöjligheter: 1. Om inbetalningen av "farfallna skulden" på slutfakturan är oss tillhanda senast 10 dagar efter utskrivsdatumet på slutfakturan, har du möjlighet att rädda upp din månadsbetalning och faktureringen fortsätter som tidigare. 2. Du kan betala in hela beloppet och då har du betalat för hela resterande tid av försäkringsperioden. Inga fler fakturor kommer att skickas ut.

Jag får alltid fakturan så sent, varför?

Vi skickar i dagsläget alla våra fakturor mellan den 14-18 varje månad. Vi skickar med B-post och borde vara dig tillhanda senast 3-4 dagar efter utskriftsdatum.

Hur lång tid tar det för min betalning att komma in?

Det tar vanligtvis ungefär 2-4 bankdagar (helgfria vardagar) för din betalning att registreras hos oss. Du kan alltid kontakta vår kundservice på 08-505 530 00, alla helgfria vardagar kl 8-18. Eller info@mysafety.se för att se om din betalning har kommit in till oss.

Har jag samma OCR-nummer varje månad?

Vi har två olika betalningspartners och det beror på vem du får fakturan ifrån. Det ser du tydligt på fakturan. 1. Arvato: Har samma OCR-nummer varje månad 2. Intrum Justita: Har olika OCR-nummer varje månad Har du frågor gällande din faktura eller saknar betaluppgifter kontakta vår kundservice på 08-505 530 00. Vi har öppet alla helgfria vardagar kl. 8-18.

Villkor

Var hittar jag villkor till min försäkring?

Som ny kund får du alltid hem våra villkor tillsammans med ditt startpaket. Här på webben hittar du samtliga villkor i vårt arkiv. 

Mina Sidor

Vad är Mina sidor?

På Mina sidor kan du på ett enkelt sätt få en överblick av dina registrerade handlingar, dina tjänster och uppdatera dina uppgifter.

Om jag har tappat bort mina inloggningsuppgifter. Hur gör jag då?

Vänligen kontakta info@mysafety.se eller vår kundservice på 08-505 530 00. Vår kundservice har öppet alla helgfria vardagar kl.08-18.

Hur loggar jag in på Mina sidor?

Om du har inloggningsuppgifter hittar du inloggningen högst upp till höger på vår hemsida - Logga in. Om du är kund och saknar inloggningsuppgifter kontakta oss via info@mysafety.se eller vår kundservice på 08-505 530 00 så hjälper vi dig. Därefter kan du logga in med ditt personnummer och ditt nya lösenord.

ID-skydd

När är mitt ID-skydd aktivt?

Ditt ID-skydd är aktivt från den dagen du tecknat vår ID-skyddsförsäkring. För att aktivera bevakningsdelen av id-skyddsförsäkringen följ instruktionerna i det brev du får hem med uppgifter om aktivering av bevakningstjänsten. Du är alltid välkommen att ringa om du vill att vi ska hjälpa dig med aktiveringen.

Hur hjälper ni mig vid en identitetsstöld?

Om du har vår ID-skyddsförsäkring och har aktiverat din bevakning så bevarkar vi ditt personnummer. När vi får information om att det har skett en kreditförändring, till exempel att det har tagits ett lån, beställts ett mobilabonnemang eller gjorts en adressändring, så meddelar vi dig om att en förändring har skett.

Det kan ske via sms, mail eller vi ringer dig. Har någon missbrukat din identitet kommer ditt ärende att bearbetas av vår ID-skyddsavdelning som påbörjar en utredning tillsammans med dig. Vi kommer att hjälpa dig att bestrida eventuella krav eller fakturor som du har fått samt hjälpa dig att återställa din identitet.

Om du misstänker att du blir utsatt för en identitetsstöld är du självklart välkommen att ringa till oss så hjälper vi dig, vår spärrlinje är öppen dygnet runt och du når oss på 020 – 42 42 42.

Hur aktiverar jag bevakningsdelen i min ID-skyddsförsäkring?

När du tecknat din ID-skyddsförsäkring skickar vi ut ett brev hem till dig med information om hur du aktiverar din bevakningstjänst.

Följ instruktionerna i brevet eller ring oss på mySafety om du vill att vi ska hjälpa dig med aktiveringen. Om du inte har fått ett brev inom 14 dagar så kontakta vår kundservice på 08-505 530 00 så hjälper vi dig.

Autogiro

Jag har nyligen anslutit till autogiro. Hur vet jag att det funkar?

På nästa månadsfaktura kommer det att stå att betalning sker via autogiro. Du kan också logga in och kolla din internetbank, de flesta banker har den funktionen. Om du är osäker är du alltid välkommen att ringa vår kundservice på 08-505 530 00.

Hur avslutar jag mitt autogiro?

Du gör detta själv via din internetbank eller kontakta din bank. Vi kan tyvärr inte göra det åt dig.

Hur ansluter jag mig till autogiro?

Det gör du enkelt på hemsidan. Under Kundservice kan du ansluta dig till autogiro.

1. Du kan göra det tillsammans med Bank-ID direkt på hemsidan
2. Fyll i ditt personnummer eller kundnummer så skickar vi dig en autogiroblankett, som du fyller i, skriver under och skickar iväg.

Ångerrätt

Hur lång ångerrätt har jag?

Du har 14 dagars ånggerätt. Vi tillämpar självklart lagen om distansavtal och utanför affärslokaler.

Du kan ladda ner Ångerblankett här