Vad kan du få i ersättning med Ekonomisk Trygghetsförsäkring?

Obs! För att kunna teckna försäkringen måste du vara inskriven och berättigad till A-kassa. Du får inte vara sjuk, ha nedsatt arbetsförmåga eller få ersättning såsom sjukpenning från Försäkringskassan. Och du måste vara under 60 år. Se fullständiga villkor här

Visa ersättning om jag blir:

Vår Ekonomiska Trygghetsförsäkring gäller både vid arbetslöshet och sjukskrivning, vilket inte alla inkomstförsäkringar gör. Med vår försäkring får du 3 000 kr / månad extra skattefritt, utöver a-kassan och utan avdrag, oavsett din lönenivå, om du blir av med jobbet. Vid sjukskrivning får du 6 000 kr/mån utöver sjukpenning, helt utan avdrag. Ersättning från a-kassa och inkomstförsäkring i tabellen är baserade på Unionens ersättningsnivåer och en skatt på 32%.

Vår Ekonomiska Trygghetsförsäkring gäller både vid arbetslöshet och sjukskrivning, vilket inte alla inkomstförsäkringar gör. Ekonomisk trygghetsförsäkring kan ses som ett komplement eller ersätta en inkomstförsäkring. Ersättning från a-kassa och inkomstförsäkring i tabellen är baserade på Unionens ersättningsnivåer och en skatt på 32%.

Din lön 0 kr efter skatt

0 kr /mån

0 kr /mån utan mySafetys Ekonomisk Trygghetsförsäkring

mySafetys Ekonomisk Trygghetsförsäkring 0 kr /mån

Inkomstförsäkring 0 kr /mån

Ersättning från A-kassa 0 kr /mån

0 kr /mån

1-100 dagar

dag 1-100

0 kr /mån

0 kr /mån utan mySafetys Ekonomisk Trygghetsförsäkring

mySafetys Ekonomisk Trygghetsförsäkring 0 kr /mån

Inkomstförsäkring 0 kr /mån

Ersättning från A-kassa 0 kr /mån

0 kr /mån

101-150 dagar

dag 101-150

0 kr /mån

0 kr /mån utan mySafetys Ekonomisk Trygghetsförsäkring

mySafetys Ekonomisk Trygghetsförsäkring 0 kr /mån

Inkomstförsäkring 0 kr /mån

Ersättning från A-kassa 0 kr /mån

0 kr /mån

151-200 dagar

dag 151-200

Ersättning från mySafetys Ekonomisk Trygghetsförsäkring
Ersättning från A-kassa

3 000 KR/MÅN VID ARBETSLÖSHET

A-kassan ger dig i bästa fall 80% av din inkomst och upp till max 26 400 kr innan skatt (ca 17 900 kr efter skatt). Vi adderar 3 000 kr/mån skattefritt.

6 000 KR/MÅN VID SJUKSKRIVNING

En sjukpenning ger dig max 80% av din inkomst upp till max 1 027 kr per dag (ca 20 900 kr/mån efter skatt). Vi adderar 6 000 kr/mån skattefritt.

MAX 90 DAGAR KVALIFICERINGSTID

Du måste ha haft försäkringen i 90 dagar innan du kan nyttja den. En inkomstförsäkring har ofta hela 12 månader.

EN EXTRA INKOMST - ÄVEN VID SJUKSKRIVNING

Trygghetsförsäkringen omfattar arbetsoförmåga till följd av 

 • Arbetslöshet 
  Trygghetsförsäkringen ger dig extra ersättning utöver din a-kassa om du blir ofrivilligt arbetslös, så länge du inte säger upp dig själv eller vid tecknandet varit medveten om en kommande uppsägning.
 • Olycksfall
  Försäkringen ersätter även om du skadar sig på så sätt att du mister din arbetsförmåga, till exempel till följd av en trafikolycka eller ett fall. Detta täcks sällan av en inkomstförsäkring.
 • Sjukdom
  Försäkringen ersätter om du drabbas av en allvarlig sjukdom med undantag för psykiska besvär, ålder, förslitning eller fibromyalgi, på så sätt att du mister din arbetsförmåga. 
Köp nu

Vem kan teckna trygghetsförsäkringen?

 • Du behöver vara fullt arbetsför och inte uppbära sjukpenning, närståendepenning eller liknande, samt vara inskriven och berättigad till A-kassa.
 • Du behöver vara tillsvidareanställd med en arbetstid om minst 22 timmar per vecka under minst 6 sammanhängande månader direkt före försäkringens tecknande.
 • Gäller enbart för dig som privatperson. Ej egenföretagare.
 • Du behöver vara folkbokförd och bosatt i Sverige.
 • Du ska ha fyllt 18 år men inte 60. Försäkringen gäller till och med att du blir 64 år.
 • Du måste ha haft försäkringen i 90 dagar och inte varslats, blivit uppsagd eller sjukskriven under kvalificeringstiden för att kunna få ersättning. Du får ersättning efter 30 dagars arbetslöshet med en karenstid på 90 dagar. Det betyder att om du fortsatt är arbetslös eller sjukskriven efter dag 90 kommer ersättning från försäkringen att betalas ut retroaktivt från dag 30. Din första utbetalning blir alltså större då den avser dag 30-90. 
 • Gäller ofrivillig arbetslöshet, det vill säga inte om du säger upp dig.

Trygghetsförsäkringen har 0 kr i självrisk och har ingen bindningstid. Du kan när som helst avsluta din försäkring genom att kontakta vår kundservice.

Fördelar med en ekonomisk trygghetsförsäkring

Det finns flera fördelar med att skaffa en ekonomisk trygghetsförsäkring. Här är några:

 • Du slipper oroa dig för inkomstbortfall vid sjukdom, skada och arbetslöshet
 • Du och familjen kan behålla er levnadsstandard även i ovissa tider
 • Försäkringen har ingen bindningstid, du kan när du vill säga upp den

Att ha en ekonomisk trygghetsförsäkring låter dig sova gott om natten. Genom att vara försäkrad behöver du inte oroa dig för vad som händer om livet tar en oväntad vändning.

Så tycker våra kunder

Vanliga frågor om trygghetsförsäkringen

När kan jag använda försäkringen vid arbetslöshet?

Om du blivit arbetslös behöver du ha haft Ekonomisk Trygghetsförsäkring i 90 dagar för att kunna få ersättning. Du får sedan ekonomisk ersättning efter 30 dagars arbetslöshet eller sjukskrivning med en karenstid på 90 dagar. Det betyder att om du fortsatt är arbetslös eller sjukskriven efter dag 90 kommer ersättning från försäkringen att betalas ut retroaktivt från dag 30. Din första utbetalning blir alltså större då den avser dag 30-90. Försäkringen gäller ofrivillig arbetslöshet, det vill säga inte om du säger upp dig.

Hur länge får jag ersättning?

Du får ersättning så länge du är sjukskriven eller arbetslös, upp till högst 11 månader. En inkomstförsäkring ger ofta ersättning i bara sju månader.

När kan jag använda försäkringen vid sjukdom eller olycksfall?

 Vid sjukdom eller olycksfall som drabbar dig måste du haft Ekonomisk Trygghetsförsäkring i minst 90 dagar samt att du till följd av detta mister din arbetsförmåga. Du får ekonomisk ersättning efter 30 dagars arbetsoförmåga, med en karenstid på 90 dagar. Det betyder att om du fortsatt är arbetslös eller sjukskriven efter dag 90 kommer ersättning från försäkringen att betalas ut retroaktivt från dag 30. Din första utbetalning blir alltså större då den avser dag 30-90. Försäkringen gäller om du blir sjukskriven eller får sjukersättning/aktivitetsersättning. Arbetsoförmågan kan bero på olycksfall (plötsligt utifrån kommande skadehändelse) och sjukdom som du drabbats av och sedan sökt vård för. Se villkor för detaljerad information. Se villkor för detaljerad information.

Behöver jag vara med i a-kassan för att kunna teckna försäkringen?

Ja, du behöver vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och har rätt till A-kassa för att kunna teckna Ekonomisk Trygghetsförsäkring.

Behöver jag vara med i facket för att kunna teckna försäkringen?

Nej, du behöver inte vara med i facket och ha en inkomstförsäkring för att kunna få teckna Ekonomisk Trygghetsförsäkring.

Vid vilka sjukdomstillstånd kan jag använda försäkringen?

Vår Ekonomiska Trygghetsförsäkring är en extra ekonomisk trygghet vid sjukskrivning, och omfattar i princip alla sjukdomar med undantag för psykiska besvär, ålder, förslitning eller fibromyalgi. Se villkor för detaljerad information.

Vad är skillnaden på en inkomstförsäkring och en trygghetsförsäkring?

En inkomstförsäkring gäller i regel enbart vid arbetslöshet. Med en ekonomisk trygghetsförsäkring blir du även försäkrad vid andra tillfällen, som om du blir sjuk. Den ekonomiska trygghetsförsäkringen är således mer omfattande än en inkomstförsäkring. Här kan du läsa mer om skillnaderna mellan inkomstförsäkring och trygghetsförsäkringar

Jag söker en inkomstförsäkring vid sjukdom - passar ekonomisk trygghetsförsäkring mig?

Vår Ekonomiska Trygghetsförsäkring gäller både vid arbetslöshet och sjukskrivning, vilket inte alla inkomstförsäkringar gör. Ekonomisk trygghetsförsäkring kan ses som ett komplement eller ersätta en inkomstförsäkring. Med vår försäkring får du 3 000 kr / månad extra skattefritt, utöver a-kassan och utan avdrag, oavsett din lönenivå, om du blir av med jobbet. Vid sjukskrivning får du 6 000 kr/mån utöver sjukpenning, helt utan avdrag.

Är ekonomisk trygghetsförsäkring och e trygghet samma sak?

Ja, ekonomisk trygghetsförsäkring kan ibland förkortas e trygghet och syftar då till ekonomisk trygghet eller ekonomisk trygghetsförsäkring.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?

 • Försäkringen gäller från och med det startdatum som framgår av försäkringsbrevet. Försäkringen börjar att gälla samma dag som den tecknas.
 • Försäkringen upphör att gälla vid försäkringsperiodens slut, vilket framgår av ditt försäkringsbrev. Försäkringsperioden är 12 månader från tecknande men du kan när du vill under perioden säga upp din försäkring, den har ingen bindningstid. Vid försäkringsperiodens slut får du ett erbjudande om att förnya din försäkring.

Vem kan teckna trygghetsförsäkringen?

 • Du behöver vara fullt arbetsför och inte uppbära sjukpenning, närståendepenning eller liknande, samt vara inskriven och berättigad till A-kassa.
 • Du behöver vara tillsvidareanställd med en arbetstid om minst 22 timmar per vecka under minst 6 sammanhängande månader direkt före försäkringens tecknande.
 • Gäller enbart för dig som privatperson. Ej egenföretagare.
 • Du behöver vara folkbokförd och bosatt i Sverige.
 • Du ska ha fyllt 18 år men inte 60. Försäkringen gäller till och med att du blir 64 år.
 • Du måste ha haft försäkringen i 90 dagar och inte varslats, blivit uppsagd eller sjukskriven under kvalificeringstiden för att kunna få ersättning. Du får ersättning efter 30 dagars arbetslöshet med en karenstid på 90 dagar. Det betyder att om du fortsatt är arbetslös eller sjukskriven efter dag 90 kommer ersättning från försäkringen att betalas ut retroaktivt från dag 30. Din första utbetalning blir alltså större då den avser dag 30-90.
 • Gäller ofrivillig arbetslöshet, det vill säga inte om du säger upp dig.