Perfekt komplement till a-kassan

Har du ingen inkomstförsäkring så är vår Ekonomiska Trygghetsförsäkring ett bra skydd om du blir långvarigt sjuk eller ofrivilligt arbetslös.

6 000 kr/mån skattefritt

Vid sjukdom, olycksfall eller om du blir av med jobbet kan du få 6 000 kr extra i plånboken varje månad – i upp till 11 månader.

Max 4 mån kvalificeringstid

Vid sjukdom ska du ha haft försäkringen i 90 dagar innan du kan nyttja den, och om du blir arbetslös gäller 120 dagar.

En extra inkomst när den behövs som mest

Försäkringen omfattar 

 • Arbetslöshet 
  Försäkringen kan ge ersättning om du blir ofrivilligt arbetslös.
 • Olycksfall
  Försäkringen kan ge ersättning om du skadar dig och mister din arbetsförmåga efter till exempel en trafikolycka.
 • Sjukdom
  Försäkringen kan ge ersättning om du drabbas av en allvarlig sjukdom som inte går att relatera till psykiska besvär, ålder, förslitning eller fibromyalgi. Du kan även få ersättning vid närståendepenning och tillfällig föräldrapenning.
Köp nu

Vem kan teckna försäkringen?

 • Du behöver vara fullt arbetsför och inte uppbära sjukpenning, närståendepenning eller liknande, samt vara inskriven och berättigad till A-kassa.
 • Du behöver vara tillsvidareanställd med en arbetstid om minst 22 timmar per vecka under minst 6 sammanhängande månader direkt före försäkringens tecknande.
 • Gäller enbart för dig som privatperson. Ej egenföretagare.
 • Du behöver vara folkbokförd och bosatt i Sverige.
 • Du ska ha fyllt 18 år men inte 60. Försäkringen gäller till och med att du blir 65 år.
 • Vid arbetslöshet behöver du ha haft försäkringen i 120 dagar och inte varslats eller blivit uppsagd under kvalificeringstiden för att kunna få ersättning. Du får ersättning efter 30 dagars arbetslöshet.
 • Gäller ofrivillig arbetslöshet, det vill säga inte om du säger upp dig.
 • Vid sjukdom måste du haft försäkringen i 90 dagar. Du får ersättning efter 30 dagars arbetsoförmåga.

Försäkringen har 0 kr i självrisk och har ingen bindningstid. Du kan när som helst avsluta din försäkring genom att kontakta vår kundservice.

Så tycker våra kunder

Vanliga frågor om försäkringen

När kan jag använda försäkringen vid arbetslöshet?

Om du blivit arbetslös behöver du ha haft Ekonomisk Trygghetsförsäkring i 120 dagar för att kunna få ersättning. Du får sedan ekonomisk ersättning efter 30 dagars arbetslöshet. Gäller ofrivillig arbetslöshet, det vill säga inte om du säger upp dig.

Behöver jag vara med i a-kassan för att kunna teckna försäkringen?

Ja, du behöver vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och har rätt till A-kassa för att kunna teckna Ekonomisk Trygghetsförsäkring.

Behöver jag vara med i facket för att kunna teckna försäkringen?

Nej, du behöver inte vara med i facket och ha en inkomstförsäkring för att kunna få teckna Ekonomisk Trygghetsförsäkring.

När kan jag använda försäkringen vid sjukdom?

Vid sjukdom måste du haft Ekonomisk Trygghetsförsäkring i 90 dagar. Du får ekonomisk ersättning efter 30 dagars arbetsoförmåga.

Vid vilka sjukdomstillstånd kan jag använda försäkringen?

I princip omfattas alla sjukdomar som inte går att relatera till psykiska besvär, ålder, förslitning eller fibromyalgi.