Jämför priser och innehåll

Självriskförsäkring Hem Bas

59 kr/mån

Självriskförsäkring Hem Mellan

89 kr/mån

Självriskförsäkring Hem Stor

139 kr/mån

Jämför priser och innehåll

Självriskförsäkring Hem Bas

59 kr/mån

Självriskförsäkring Hem Mellan

89 kr/mån

Självriskförsäkring Hem Stor

139 kr/mån

Inbrott

Om du drabbas av inbrott hemma kan du få upp till 10 000 kr i ersättning för betald självrisk på din hemförsäkring.

 • Included
 • Included
 • Included
Brand

Om du drabbas av brand kan du få upp till 10 000 kr i ersättning för betald självrisk på din hemförsäkring.

 • Included
 • Included
 • Included
Vattenskada

Om du drabbas av en vattenskada kan du få upp till 10 000 kr i ersättning för betald självrisk på din hemförsäkring.

 • Included
 • Included
 • Included
Bostadsrättstillägg

Om du bor i bostadsrätt och föreningen har tecknat kollektivt bostadsrättstillägg för dig som medlem i föreningen, kan du få ersättning för betald självrisk om bostaden drabbas av en skada.

 • Included
 • Included
 • Included
Allriskskada

Om du råkar ut för en skada till följd av en plötslig oförutsedd händelse, kan vi ersätta din betalda självrisk upp till 5 000 kr.

 • Excluded
 • Included
 • Included
Resa

Om du blir sjuk eller skadar dig när du är ute och reser, kan vi hjälpa dig med självrisken upp till 5 000 kr.

 • Excluded
 • Included
 • Included
Ansvar

Om du orsakar en skada och blir skadeståndsskyldig, och detta täcks av din hemförsäkring, kan vi ersätta din betalda självrisk upp till 5 000 kr.

 • Excluded
 • Included
 • Included
Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist och får ersättning från din hemförsäkring, kan du få upp till 5 000 kr för betald självrisk av oss.

 • Excluded
 • Included
 • Included
Överfall eller olycksfall

Om du drabbas av uppsåtligt fysiskt våld eller skadas i en olycka kan du få ersättning för betald självrisk upp till 5 000 kr.

 • Excluded
 • Included
 • Included
Mobiltelefon

Om mobiltelefonen får en skada eller om den blir förlorad, kan vi ersätta din betalda självrisk med upp till 5 000 kr.

 • Excluded
 • Excluded
 • Included
Övriga försäkringar

Har du t.ex en.extra cykelförsäkring eller annan objektsförsäkring? Vi hjälper dig med självrisken upp till 3 000 kr vid skada som täcks av dina övriga försäkringar.

 • Excluded
 • Excluded
 • Included
Båt

Ingår i momentet övriga försäkringar. Vi hjälper dig med självrisken om du går på grund eller drabbas av annan skada som täcks av din båtförsäkring.

 • Excluded
 • Excluded
 • Included
Övriga bostäder

Om du äger andra bostäder utöver ditt hem, t ex en sommarstuga, kan du få ersättning för självrisk vid skada som reglerats av din boendeförsäkring.

 • Excluded
 • Excluded
 • Included

Vad är självrisk?

När du vill nyttja en försäkring behöver du betala något som kallas självrisk. Självrisken är den del av skadekostnaden som du måste betala själv. Försäkringsbolagen har i regel olika höga självriskbelopp, hur mycket du behöver betala kan alltså variera beroende på var du har din försäkring. En högre självriskskostnad brukar resultera i lägre månadskostnad, och vice versa. 

Varför ska man ha en självriskförsäkring?

Det är sällan man planerar att behöva använda sin försäkring. Att behöva betala en självrisk kan slå mot hushållets ekonomi om det inte finns någon större buffert för oförutsedda utgifter. Genom att skaffa en självriskförsäkring får du självrisken betald av oss med upp till 23 000 kr om du behöver nyttja din försäkring. Det gör att du slipper oroa dig för självriskkostnader som kan dyka upp när du minst anar det. Att skaffa en självriskförsäkring ger dig förutsägbarhet i ekonomin, eftersom du betalar en liten fast summa varje månad. Självriskförsäkringen täcker då upp när du behöver det som mest. 

Ersättning upp till 23 000 kr

 • Skada på fast egendom - upp till 10 000 kr
 • Skada på lösöre och mobil - upp till 5 000 kr 
 • Rättsskydd, olycksfall och resa - upp till 5 000 kr
 • Försäkringar som båt- och objektförsäkring - upp till 3 000 kr 
Köp nu

Vanliga frågor om Självriskförsäkring Hem

Täcker självriskförsäkring Hem min mobiltelefon?

Självriskförsäkring Hem Stor täcker din mobiltelefon. Om mobitelefonen får en skada eller om den blir förlorad, kan ersätta din betalda självrisk med upp till 5 000 kr.

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för den person (namn, personnummer) som i försäkringsbrevet anges som Försäkrad och de hushållsmedlemmar som är folkbokförda på samma adress som denne. Försäkrad ska ha sin bostad och huvudsakliga dygnsvila i Sverige. 

Vad är viktigt att tänka på för mig som tecknar försäkringen?

Det är viktigt du betalar försäkringspremien i tid. Du behöver även anmäla skadan utan dröjsmål till Mysafety.

Var gäller försäkringen?

Nedan kan du se vilken Självriskförsäkring Hem som gäller vart:

 • Självriskförsäkring Hem Stor gäller i hela världen.
 • Självriskförsäkring Hem Mellan gäller i hela världen.
 • Självriskförsäkring Hem Bas gäller i Norden.

Täcker Självriskförsäkringen Hem min båt?

Självriskförsäkring Hem Stor täcker din båt. Vi hjälper dig med självrisken om du går på grund eller drabbas av annan skada som täcks av din båtförsäkring. 

Behöver jag betala självrisk?

Nej, försäkringen gäller utan självrisk.

När börjar försäkringen att gälla samt slutar?

Försäkringen gäller från och med det startdatum som framgår av försäkringsbrevet. Försäkringen upphör att gälla vid försäkringsperiodens slut, vilket framgår av ditt försäkringsbrev. 

Hur gör jag en skadeanmälan?

Om du har råkat ut för en skada är det viktigt att du kontaktar oss utan dröjsmål.

Fyll i en skadeanmälan via vårt skadeformulär som du hittar på vår hemsida. Om du har några frågor är du välkommen att ringa oss på telefon 08-505 530 00.