När du drabbas av

 • Stöld i bostad – även om du själv släppt in personen (städhjälp, hantverkare etc) eller glömt låsa dörren (upp till 12 timmar)
 • Stöld utanför bostaden – t.ex. på gymmet eller kontoret, oavsett om du haft lås eller ej (olåst upp till 12 timmar) 
 • Nekad/nedsatt ersättning från din hemförsäkring pga åldersavdrag
 • Stöld i samband med rån
 • Stöld av hyrd/lånad egendom
 • Gäller i hela världen, d.v.s. även på resan och på hotellrummet

Skillnad mot din hemförsäkring

 • Om du släpper in någon i din bostad (försäljare, hantverkare, mäklare, städfirma t.ex.) eller lånar ut din nyckel, så gäller inte hemförsäkringen. Vår försäkring gäller!
 • Om du glömt låsa dörren eller skåpet till t.ex. gymmet eller kontoret gäller din hemförsäkring ofta bara om det vart olåst väldigt kort tid, ofta max 1 timma, sedan medföljer ofta stora avdrag om hemförsäkringen ens täcker skadan. Vår Stöldförsäkring gäller om det vart olåst upp till 12 timmar, d.v.s. hela dagen på jobbet, stranden, stan etc.

Exempel på ersättningar vid stöld eller förlust

Du glömde låsa

Hemförsäkring eller sakförsäkring gäller oftast enbart om du gjort allt i din makt för att undvika skada, t.ex. har ett lås på skåpet eller låst dörren när du går hemifrån med stängda och reglade fönster (hemförsäkringen täcker ofta om det stått olåst upp till max 1 timma). Vi vet hur enkelt det är att glömma, du bör alltid vara aktsam och låsa, men skulle glömskan falla in hjälper vi dig. Stöldförsäkringen gäller om du lämnat olåst i upp till 12 timmar, för att du inte ska stå helt oskyddad.

Du blir bestulen på resan eller hotellrummet

Stöldförsäkring hjälper dig om du blir bestulen utanför ditt hem, utomlands, på resan eller om någon tar sig in i ditt hotellrum, enligt samma principer som beskrivs ovan.

Stöld i bostad

Du får ersättning upp till 100 000 kr om någon stjäl från dig i ditt hem. Försäkringen gäller oavsett om personen tvingar sig in, har tillgång till nyckel, har lov att vistas i bostaden eller på falska grunder får tillträde till bostaden.

Stöld utanför bostad

Försäkringen gäller även om du blir bestulen när du befinner dig utanför bostaden. Vi ersätter dig då upp till 10 000 kr.

Nedsatt ersättning pga åldersavdrag

Vi ersätter det åldersavdrag som till exempel din hemförsäkring gjort. Du får upp till 10 000 kr i ersättning.

Stöld i samband med rån

Vi ger ersättning upp till 10 000 kr om du utsätts för rån. 

Hyrd/Lånad egendom

Oavsett om egendomen är egenägd, lånad eller hyrd så omfattas den av försäkringen enligt beloppen ovan. 

Vanliga frågor om Stöldförsäkring

Vem kan teckna försäkringen?

Stöldförsäkringen kan tecknas av privatpersoner som är folkbokförda i Sverige och har sin huvudsakliga bostad och dygnsvila i Sverige vid tecknadet.

Du hittar fullständig info i försäkringsvillkoren.

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för den person (namn, personnummer) som i försäkringsbeskedet anges som ”Försäkrad” och dennes barn under 18 år samt barn under 18 år som är hushållsmedlemmar och som är folkbokförda på samma adress som denne. När det i försäkringsvillkoren talas om Försäkrad avses endast denna person.

Du hittar fullständig info i försäkringsvillkoren.

Vad omfattar försäkringen?

Försäkringen omfattar lös egendom som du äger, hyr eller lånar. Denna försäkring gäller för den del som inte kan ersättas genom annan försäkring. Försäkringen gäller för:

 • stöld i försäkringstagarens permanenta bostad där Försäkrad är folkbokförd, som begås av någon som har lov att vistas i bostaden, har tillgång till nyckel, utnyttjar en olåst dörr som varit olåst under högst 12 timmar eller som på falska grunder får tillträde till bostaden.
 • stöld utanför den permanenta bostaden 
 • rån

Du hittar fullständig info i försäkringsvillkoren.

Behöver jag betala självrisk?

Nej, du behöver inte betala någon självrisk. Försäkringen är utan självrisk.

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringen ersätter inte egendom som kan ersättas från annan försäkring.

Finns det några begränsningar som försäkringen inte täcker?

Nedan följer exempel på vad som inte ingår i försäkringen.

 • Försäkringen gäller inte för illegal egendom som du inte har rätt att inneha.
 • eventuellt avdrag som gjorts på grund av allvarlig försummelse av aktsamhetskrav, säkerhetsföreskrift eller annan förpliktelse enligt det andra försäkringsavtale

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i hela världen.

När gäller försäkringen?

Försäkringsperioden är tolv (12) månader, om inget annat framgår av försäkringsavtalet, och gäller från den dag som överenskommits med Mysafety. Har det inte bestämts när försäkringsperioden ska starta, gäller försäkringen från dagen efter den dag du betalat premien.

Vad behöver jag som tecknar försäkringen att tänka på?

Som kund behöver du tänka på att betala försäkringspremien i tid. Vid stöld är det viktigt att en anmälan sker skyndsamt till polisen av den försäkrande.

Du hittar fullständig info i försäkringsvillkoren.