När du drabbas av

  • Stöld i bostad
  • Stöld utanför bostaden
  • Nekad/nedsatt ersättning från din hemförsäkring pga åldersavdrag 
  • Stöld i samband med rån
  • Stöld av hyrd/lånad egendom

Bra att veta om Stöldförsäkringen

  • Gäller i hela världen
  • Gäller även sakerna som förloras är dina, hyrda eller lånade
  • Gäller även om du blir bestulen i ditt hem av en person som har tillträde dit. Så som olika former av hemhjälp, av person som du bor i samma kollektiv som etc. 

Exempel på ersättningar vid stöld eller förlust

Stöld i bostad

Du får ersättning upp till 100 000 kr om någon stjäl från dig i ditt hem. Försäkringen gäller oavsett om personen tvingar sig in, har tillgång till nyckel, har lov att vistas i bostaden eller på falska grunder får tillträde till bostaden.

Stöld utanför bostad

Försäkringen gäller även om du blir bestulen när du befinner dig utanför bostaden. Vi ersätter dig då upp till 10 000 kr.

Nedsatt ersättning pga åldersavdrag

Vi ersätter det åldersavdrag som till exempel din hemförsäkring gjort. Du får upp till 10 000 kr i ersättning.

Stöld i samband med rån

Vi ger ersättning upp till 10 000 kr om du utsätts för rån. 

Hyrd/Lånad egendom

Oavsett om egendomen är egenägd, lånad eller hyrd så omfattas den av försäkringen enligt beloppen ovan.