Status message

Vår kundservice håller stängt på Midsommarafton 21/6. Måndag den 24 juni når du oss som vanligt. Glad midsommar!

Vad kan du få i ersättning med Mysafetys inkomstförsäkring?

Räkneexemplet är baserat på en skatt om 32 %, din ersättning kan skilja sig något baserat på a-kassans utfall samt din faktiska skattetabell. Obs! För att kunna teckna försäkringen måste du vara tillsvidareanställd senaste 12 månaderna, omfattas av LAS och vara bosatt och anställd i Sverige. Du måste vara medlem i en svensk a-kassa, inte fyllt 55 år samt inte fått a-kassa de senaste 2 åren. Du har inte fått ett personligt varsel, och känner inte genom din ställning på företaget till kommande varsel.

Din lön 0 kr efter skatt

0 kr /mån

0 kr /mån utan Mysafetys inkomstförsäkring

Mysafetys inkomstförsäkring 0 kr /mån

Ersättning från a-kassa 0 kr /mån

0 kr /mån

1-100 dagar

dag 1-100

0 kr /mån

0 kr /mån utan Mysafetys inkomstförsäkring

Mysafetys inkomstförsäkring 0 kr /mån

Ersättning från a-kassa 0 kr /mån

0 kr /mån

101-150 dagar

dag 101-150

Ersättning från Mysafetys Inkomstförsäkring
Ersättning från a-kassa
Köp Inkomstförsäkring

Är du Soon To Be Replaced?

Arbetsmarknaden förändras just nu i snabb takt. På kort sikt till följd av omvärldsläge och ekonomisk oro, på längre sikt bland annat genom utvecklingen av AI. Många av de positioner som hotas är välbetalda statusjobb, ofta med en längre utbildning i botten.

För dig som arbetar inom exempelvis it, juridik och marknadsföring är det extra viktigt att se över ditt försäkringsskydd – och din framtida yrkesroll. Vår inkomstförsäkring är ett komplement till a-kassan och ger dig 80 procent av lönen i upp till fem månader, om du skulle förlora jobbet. En trygg och välkommen paus för att planera nästa steg i karriären.

 • Säkrar din lön upp till 80 %
 • Gäller vid arbetslöshet
 • Du behöver inte vara fackansluten

Försäkra inte mer lön än du har. Med Mysafety väljer du den nivå som passar dig och betalar inte för mer än du behöver.

 

Om du, gud förbjude, skulle bli arbetslös och tappa din inkomst kan du känna dig trygg i att du inte behöver ge upp din hobby, livsstil, lägenhet, bil eller andra utgifter i den vardag du har idag. Fokusera istället på att i lugn och ro ta dig tillbaka till det du är bra på igen. Du kan även känna dig trygg i att du inte betalar mer än du behöver. Välj nivå utifrån den lön du har. One size doesn't fit them all och du ska inte betala för mer än du behöver.

 

Upp till halva din lön går förlorad med bara a-kassa

A-kassan har ett tak och betalar ut maximalt 80 % av ersättningstaket som är 33 000 kr/mån de första 100 arbetslösa dagarna, sedan sjunker a-kassan till 80 % upp till 27 500 kr/mån efter dag 101, innan skatt. Det betyder att du efter skatt får ut max 18 000 kr från a-kassan, sedan sjunker det till ca 15 000 kr efter skatt. För många innebär det en kraftigt till halverad inkomst.

Tjänar du över 33 000 kr/mån kan vår inkomstförsäkring göra stor, till jättestor skillnad.

Ersatt lön upp till 60 000 kr

A-kassan ersätter endast 80 % av inkomsten upp till 33 000 kr de första 100 dagarna (ca 18 000 kr efter skatt)

Inget krav på fackförbund

Många inkomstförsäkringar kräver medlemskap i fackförbund. Här får du en renodlad inkomstförsäkring utan kostnader för andra moment.

Helt skattefritt

Du betalar ingen skatt på ersättningen då den räknas som försäkringsersättning.

Skydda din inkomst. Hela vägen upp till 60 000 kr - men betala inte för mer än du behöver.

Du väljer nivå utifrån den lön du har och vill försäkra. One size doesn't fit them all och du ska inte betala mer än du behöver. Många inkomstförsäkringar har samma pris för alla, oavsett hur hög lön du har. Det tycker inte vi är särskilt rättvist.

 • För dig som tjänar upp till 40 000 kr i månaden: Välj Inkomstförsäkring upp till 40 000 kr.
 • För dig som tjänar 41 000 - 45 000 kr i månaden: Välj Inkomstförsäkring upp till 45 000 kr.
 • För dig som tjänar 46 000 - 50 000 kr i månaden: Välj Inkomstförsäkring upp till 50 000 kr.
 • För dig som tjänar över 50 000 kr i månaden: Välj Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr.

 

Simple as that.

Välj din nivå

Vem kan teckna inkomstförsäkring?

 • Du är tillsvidareanställd och varit det senaste 12 månaderna samt omfattas av LAS
 • Du är bosatt och anställd i Sverige
 • Du är medlem i en svensk a-kassa, och har varit det sedan minst 12 månader
 • Du har inte fyllt 55 år
 • Du har inte fått a-kassa de senaste 2 åren
 • Du har inte fått ett personligt varsel, och känner inte genom din ställning på företaget till kommande varsel

Inkomstförsäkringen har en kvalificeringstid om 12 månader, vilket betyder att du måste ha haft försäkringen i 12 månader innan du kan få ersättning. För att få ersättning krävs att du uppfyller punkterna ovan samt att du under 12 månader i följd arbetat minst 80 timmar per månad. Försäkringen gäller ofrivillig uppsägning, det vill säga inte om du säger upp dig själv.

Vanliga frågor om inkomstförsäkringen

Varför finns det flera nivåer?

Traditionellt kostar en inkomstförsäkring lika mycket för alla, oavsett vilken lön du har. Ofta försäkrar en inkomstförsäkring 80 % av din lön upp till 60 000 kr, men om du tjänar under 60 000 kr, låt säga 45 000 kr, så innebär det att du betalar lika mycket som personen som tjänar 60 000 kr eller mer.

Det kanske inte låter så knepigt men vi tycker att det är orättvist. Vi ska förklara varför.

Du som tjänar 45 000 kr kommer att få ca 9 000 kr i ersättning från inkomstförsäkringen medans personen som tjänar 60 000 kr kommer att få ca 18 000 kr i ersättning från inkomstförsäkringen. Ni betalar alltså lika mycket för er försäkring men kommer få olika mycket i ersättning vid en arbetslöshet. Desto högre lön du har, desto mer får du också ut av försäkringen.

Därför har vi skapat en modernare, mer rättvis inkomstförsäkring, så att du inte betalar för mer lön än du kan försäkra och såklart så att du inte betalar extra för de som tjänar mer än dig.

Vilken lön baseras min ersättning på?

Din ersättning baseras på den lön du angett oss (upp till maximalt den nivå du valt: 40 000 kr, 45 000 kr, 50 000 kr eller 60 000 kr).

 • Om din angedda lön är 46 000 kr och du tecknar Inkomstförsäkring upp till 45 000 kr, kommer din ersättning bli 80 % av 45 000 kr.
 • Om din angedda lön är 44 000 kr och du tecknar Inkomstförsäkring upp till 45 000 kr, kommer din ersättning bli 80 % av 44 000 kr.

När du tecknar försäkringen anger du din lön och om den skulle ändras efter det att du tecknat försäkringen kan du enkelt kontakta oss så uppdaterar vi den ersättningsgrundande nivån med ett knapptryck. I samband med att du uppdaterar din lön tillkommer en ny kvalificeringstid om 12 månader för det belopp som lönen ökar med, dvs bara för mellanskillnande. Blir du således arbetslös inom 12 månader efter att den nya lönen uppgetts kommer den tidigare lönen ligga grund för din ersättningsnivå.

 

Kan jag addera en tilläggsförsäkring utöver inkomstförsäkringen?

Ja! Hos Mysafety kan du addera en Ekonomisk Trygghetsförsäkring vilket är en tilläggsförsäkring utöver a-kassa och inkomstförsäkring.

Mysafetys Ekonomiska Trygghetsförsäkring ger dig ytterligare 6 000 kr/mån vid sjukskrivning och 3 000 kr/mån vid arbetslöshet - skattefritt och utan avdrag, oberoende av din lön och utan bindningstid. Ett bra komplement till båda a-kassa och inkomstförsäkring.

Vad krävs för att få ersättning?

För att du ska få ersättning från inkomstförsäkringen krävs det att:

 1. Du har en ersättningsgrundande inkomst som överstiger inkomsttaket i a-kassan (33 000 kr de första 100 dagarna, och 27 500 kr från dag 101)
 2. Du får arbetslöshetsersättning utav svensk a-kassa
 3. Du har haft inkomstförsäkringen under kvalificeringstiden om 12 månader, och att du under 12 månader i följd arbetat minst 80 timmar per månad.

Försäkringen gäller ofrivillig uppsägning, det vill säga inte om du säger upp dig själv. Den gäller dig som är privatperson (d.v.s. inte egenföretagare, delägare i förmånsföretag eller verkställande direktör).

När kan jag använda försäkringen?

 

Inkomstförsäkringen har en kvalificeringstid om 12 månader, vilket betyder att du måste ha haft försäkringen i 12 månader innan du kan få ersättning.

För att få ersättning krävs att du är berättigad svenska a-kassa samt att du under 12 månader i följd arbetat minst 80 timmar per månad.

Försäkringen gäller ofrivillig uppsägning, det vill säga inte om du säger upp dig själv. Kontakta gärna oss om du har frågor! Våra försäkringsrävar hjälper dig reda ut eventuellt frågetecken. 

Hur mycket ersättning får jag?

Inkomstförsäkringen kompletterar den del av din lön som inte täcks av a-kassan, 80 % av din lön upp till den nivå du valt: 40 000 kr, 45 000 kr, 50 000 kr eller 60 000 kr. A-kassans ersättningstak är 80 % av lönen upp till 33 000 kr de första 100 dagarna, och 80 % av lönen upp till 27 500 kr från dag 101, ersättningsbelopp därutöver kompletteras av Inkomstförsäkringen. 

Din totala ersättning, a-kassa plus ersättning från inkomstförsäkring, utgör tillsammans 80% av din lön upp till den nivå du valt.

 • Om din angedda lön är 46 000 kr och du tecknar Inkomstförsäkring upp till 45 000 kr, kommer din totala ersättning (a-kassa plus inkomstförsäkring) bli 80% av 45 000 kr.
 • Om din angedda lön är 44 000 kr och du tecknar Inkomstförsäkring upp till 45 000 kr, kommer din totala ersättning (a-kassa plus inkomstförsäkring) bli 80 % av 44 000 kr.

Ersättningen ges ut med samma procentandel som a-kassan använder på inkomst upp till inkomsttaket (för närvarande med 80, 70 eller 65 %). Från ersättningen dras ett schablonbelopp motsvarande skatt enligt skattetabell 30 kolumn 5, a-kassaersättning och eventuella andra ersättningar som exempelvis avgångsersättningar från trygghetsrådet.

Hur länge får jag ersättning?

Ersättning från inkomstförsäkringen betalas ut under den period du är arbetslös och är berättigad a-kassa, i upp till 150 dagar, vilket motsvarar ca sju månader.

 

Om du inte är berättigad a-kassa eller om a-kassan stänger av dig från ersättning en tid, tex för att du har sagt upp dig själv, får du inte ersättning från inkomstförsäkringen.

Behöver jag vara med i a-kassan för att kunna teckna försäkringen?

Ja, du behöver under de senaste 12 månaderna varit medlem i svensk a-kassa, samt under de senaste 2 åren inte fått ersättning från a-kassan, för att kunna teckna inkomstförsäkringen.

Behöver jag vara med i facket för att kunna teckna försäkringen?

Nej, du behöver inte vara med i ett fackförbund för att kunna få teckna Mysafetys inkomstförsäkring. Det innebär att du hos oss bara betalar för en inkomstförsäkring och inga andra avgifter eller medlemsskap. Med oss tecknar du en inkomstförsäkring. Enkelt, kort och gott så.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?

Försäkringen gäller från och med det startdatum som framgår av försäkringsbrevet. Försäkringen börjar att gälla samma dag som den tecknas.

Notera dock att du har en kvalificeringstid om 12 månader, vilket innebär att du ej kan begära ersättning vid arbetslöshet förens kvalificeringstiden passerat.

Försäkringen upphör att gälla vid försäkringsperiodens slut, dock senast den första i månaden efter att du fyllt 62 år. Försäkringsperioden är 12 månader från tecknande men du kan när du vill under perioden säga upp din försäkring, den har ingen bindningstid. Vid försäkringsperiodens slut får du ett erbjudande om att förnya din försäkring.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

 • Du är tillsvidareanställd och varit det senaste 12 månaderna samt omfattas av LAS*
 • Du är bosatt och anställd i Sverige
 • Du är medlem i en svensk a-kassa, och har varit det sedan minst 12 månader
 • Du har inte fyllt 55 år
 • Du har inte fått a-kassa de senaste 2 åren
 • Du har inte fått ett personligt varsel, och känner inte genom din ställning på företaget till kommande varsel

Inkomstförsäkringen har en kvalificeringstid om 12 månader, vilket betyder att du måste ha haft försäkringen i 12 månader innan du kan få ersättning. För att få ersättning krävs att du uppfyller punkterna ovan samt att du under 12 månader i följd arbetat minst 80 timmar per månad. Försäkringen gäller ofrivillig uppsägning, det vill säga inte om du säger upp dig själv. Kontakta gärna oss om du har frågor! Våra försäkringsrävar hjälper dig reda ut eventuellt frågetecken. 

*Lagen om anställningsskydd gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Få undantas LAS, t.ex. arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll och arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning. För mer information om huruvida du omfattas av LAS hänsvias till din arbetsgivare. 

Varför får man inte 100 % av lönen?

Bestämmelsen som begränsar ersättning vid arbetslöshet till att uppgå till max 80 % av lönen, är lagstadgat i Sverige. Du kan ej få ut mer än max 80 % av din lön.

Är ersättningen skattepliktig?

Nej, du betalar ingen skatt på ersättningen från inkomstförsäkringen, ersättningen räknas som försäkringsersättning. Den dyker inte upp på din deklaration och det innebär också att du inte kan skattejämka på ersättning från inkomstförsäkringen.

Min lön har ändrats, vad gör jag?

Om din lön har ändrats sedan dess att du tecknat försäkringen kan du enkelt kontakta oss så uppdaterar vi den ersättningsgrundande nivån med ett knapptryck.

Jag har redan en inkomstförsäkring, hur gör jag?

Du kan inte ha två inkomstförsäkringar, men däremot kan du såklart byta!

Om du vill byta från din nuvarande inkomstförsäkring till Mysafety inkomstförsäkring - kontakta oss så hjälper vi dig snabbt och enkelt.