Gäller dygnet runt, överallt

Försäkringen gäller dygnet runt i hela världen, under såväl arbetstid som fritid.

Vårdgaranti

Vid olycksfallsskada garanterar vi kontakt med specialistläkare efter remiss inom 4 arbetsdagar, och operation inom 20 arbetsdagar.

Ingen självrisk eller karenstid

Försäkringen har 0 kr i självrisk och börjar gälla dagen efter att du har tecknat den.

Vem kan teckna Olycksfallsförsäkringen?

Om du uppfyller kraven nedan så kan du teckna redan idag. 

 • Är folkbokförd i Sverige. 
 • Är fullt arbetsför, dvs inte har sjukpenning eller liknande, utan kan arbeta som vanligt. 
 • Inte har varit sjukskriven eller sjuk mer än två sammanhängande veckor under de tre senaste månaderna.
 • Inte har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller pågående/vilande arbetsskadelivränta.

Allt detta ingår – för din trygghet

 • Kontakt med specialistläkare inom 4 arbetsdagar
 • Operation inom 20 arbetsdagar
 • Läkekostnader upp till högkostnadsskyddet
 • Tandskadekostnader
 • Resekostnader och merkostnader
 • Rehabiliteringskostnader och handikapphjälpmedel
 • Ersättning vid invaliditet
 • Ersättning för bestående ärr
 • Specialistvård
 • Ersättning vid dödsfall efter olycksfall
 • Krishjälp
 • Behandling hos psykolog eller psykoterapeut
Köp nu

Så tycker våra kunder