Status message

Vår kundservice håller stängt på Midsommarafton 21/6. Måndag den 24 juni når du oss som vanligt. Glad midsommar!

Gäller i hela världen i 45 dagar

Få hjälp oavsett var passet blir borttappat eller bestulet under resans 45 första dagar.

Gäller för hela familjen & 0 kr i självrisk

Försäkringen gäller för hela familjen, och har ingen självrisk.

Nytt pass & ersättning

Ersättning upp till 15 000 kr för utfärdande av nytt pass och extra nödvändiga utlägg om du t.ex. missar flyget hem.

Hjälp direkt när du blir av med passet

Försvinner passet ringer du mySafety Försäkringar, dygnet runt, och får råd och hjälp direkt. Vi kan  även spärra ditt personnummer om du känner dig orolig för ID-stöld och bedrägeri.

 • Vi spärrar passet åt dig. 
 • Ersättning för ny biljett, vid missad hemresa, och andra skäliga extrakostnader.
 • När du blir bestulen eller på annat vis blir av med passet.
 • Gäller även om du t ex glömmer kvar passet någonstans.
 • Gäller i hela världen. 
 • Skydd under resans första 45 dagar.
 • Ersättning för nytt pass.
 • Ersättning upp till 15 000 kr per skadetillfälle och år.
 • Hela familjen omfattas av skyddet.

Gör så här om du tappar eller blir bestulen på ditt pass

 1. Gör en polisanmälan fortast möjligen.
 2. Anmäl till Mysafety senast 12 månader efter skadedatum.
 3. Gör din skadeanmälan här och bifoga polisanmälan samt underlag för utgifter. 

Vanliga frågor om passförsäkring

Vem kan teckna försäkringen?

Passförsäkring kan tecknas av privatperson som är folkbokförd i Sverige.

Vem gäller försäkringen för?

Passförsäkringen gäller för den person (namn, personnummer) som i försäkringsbeskedet anges som ”Försäkrad” och de hushållsmedlemmar som är folkbokförda på samma adress som denne. Försäkringen gäller även för försäkrads barn under 18 år som medföljer försäkrad på utlandsresa. Vid tidpunkten för tecknandet ska de försäkrade vara folkbokförda och ha sin huvudsakliga bostad och dygnsvila i Sverige. 

Var gäller försäkringen?

Försäkringsskyddet gäller under utlandsresa i hela världen och för händelse som inträffar efter påbörjad resa med utrikesflyg. Resan anses påbörjad när säkerhetskontrollen på flygplatsen har passerats. 

När gäller försäkringen?

Försäkringsperioden är tolv (12) månader och gäller från den dag som överenskommits med Mysafety, under förutsättning att premien betalas enligt gällande betalningsvillkor.

Vad ingår i försäkringen?

Passförsäkringen gäller endast vid resa med utrikes flyg, när du på grund av plötslig och oförutsedd händelse förlorar ditt pass. Försäkringen gäller för:

 • Med assistansförsäkringen får du hjälp att hitta till ambassaden och att spärra och anmäla förlorat pass hos polis och andra myndigheter.
 • Om du förlorar ditt pass ersätter försäkringen kostnader för nya passhandlingar. 
 • Vid en ersättningsbar skada enligt ovan punkt lämnar försäkringen ersättning för:
  • nödvändiga och skäliga merkostnader för att hinna med en bokad anslutnings-, fortsättnings-, eller hemresa, om merkostnaderna uppstått till följd av att passhandling har förlorats.
  • nödvändiga och skäliga merkostnader för köp av ersättningsbiljett, då anslutning till bokad anslutnings-, fortsättnings-, eller hemresa inte kunnat ske på grund av att passhandling har förlorats. 

För fullständig info se försäkringsvillkoren.

Vad är högsta ersättningssbeloppet?

Försäkringen ersätter kostnader för nya passhandlingar och merkostnader vid resa med sammanlagt högst 15 000 kr per försäkringsperiod (12 månader).

Finns det särskilda undantag som försäkringen inte gäller?

Försäkringen gäller inte för:

 • kostnader till följd av att passets giltighetstid löpt ut
 • merkostnader i samband med anslutnings-, fortsättnings-, eller hemresa som bokats först efter påbörjad utresa,
 • kostnader för uppgraderingar, hotell, mat och liknande kostnader som inte avser pass- eller resekostnader,
 • merkostnader till följd av försenade eller inställda flyg eller annan försening som inte beror på förlorad passhandling. 

Finns det några allmänna undagntag som försäkringen inte gäller?

Försäkringen gäller inte för:

 • för omständigheter som var kända vid försäkringens tecknade

Behöver jag betala självrisk?

Nej, du behöver inte betala någon självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk.

Vad behöver jag som tecknar försäkring tänka på?

Som kund behöver du tänka på att betala försäkringspremien i tid. Skadeanmälan ska göras utan dröjsmål efter att du fått kännedom om skadan.     

Du hittar fullständig info i försäkringsvillkoren.

Se till att betala försäkringspremie i tid. Skadeanmälan ska göras utan dröjsmål efter att du fått kännedom om skadan.

Vem kontaktar jag om jag blir bestulen eller tappar mitt pass?

Om du tappar bort eller blir bestulen på ditt pass, följa nedan steg:

 1. Gör en polisanmälan fortast möjligen.
 2. Anmäl till Mysafety senast 12 månader efter skadedatum.
 3. Gör din skadeanmälan här och bifoga polisanmälan samt underlag för utgifter.