Lösöre

Upp till 5 000 kr ersättning för betald självrisk vid stöld/förlust eller självförvållad skada på lösöre, såsom tv, möbler, smycken och dator.

Fast egendom

Upp till 10 000 kr ersättning för betald självrisk på fast egendom. Exempelvis vid inbrott, brand eller vattenskada.

Extra moment

Upp till 1 500 kr erättning i självrisk för extra moment som ingår i hemförsäkringen, såsom överfallsskydd, reseskydd, ansvar och rättsskydd.

Ordinarie pris 89 kr/mån | Spara 120 kr/år

79 kr / mån

Försäkringsperiod 12 månader │ Totalt pris 948 kr │Utan automatisk förnyelse

Teckna Självriskförsäkring Hem Mellan

Fyll i ditt personnummer för att hämta din adress automatiskt:

Med hjälp av ditt personnummer hämtas ditt namn och din folkbokföringsadress automatiskt. Ditt personnummer behövs även för att vi ska kunna registrera beställningen.

Behandling av personuppgifter

När du lämnar ifrån dig personuppgifter på våran webbsida hanteras de enligt vår personuppgiftspolicy.  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet med dig, för att kunna tillhandahålla kundservice samt för att rikta direktmarknadsföring till dig. Ta del av vår personuppgiftspolicy här> 

 

Ångerrätt

Du som kund har alltid rätt att utnyttja din ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Med hänvisning till ångerrätten har du som kund möjlighet att inom 14 dagar från det att avtalet ingicks frånträda avtalet. För att utnyttja din ångerrätt och frånträda avtalet kontaktar du Mysafety Försäkringar via telefon på telefonnummer 08-505 530 00, via email till info@mysafety.se, via brev till Mysafety Försäkringar AB, Box 45110, 104 30 Stockholm eller så använder du det standardformulär som finns att hämta på www.konsumentverket.se.

Vid utnyttjande av ångerrätten är du berättigad till återbetalning av eventuellt erlagd premie inom 30 dagar. Har du redan utnyttjat försäkringen/tjänsten eller produkten inom ovanstående ångerfrist eller anmält en skada bortfaller ångerrätten.

 

Fakturering, påminnelser m.m.

Om du har en ”prova på-period” eller om din försäkring/tjänst löper utan kostnad, det vill säga är gratis, samt om du är försäkrad via ett företag, kan du bortse från hela detta stycke.


Sker inte betalning i tid har Mysafety Försäkringar eller Mysafetys Försäkringars faktureringspartner rätt att fordra ränta enligt räntelagen från den i räkningen angivna förfallodagen samt ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse.

Din information skyddas och krypteras genom SSL-certifikat. 

Har du frågor?

Kontakta oss på: 08-505 530 00 eller via info@mysafety.se

En trygg försäkring när du vill undvika oförutsedda kostnader Gäller exempelvis när du betalt självrisk på din hemförsäkring vid:

  • Skadad läsplatta, dator eller TV
  • Olycksfall där du fått uppsöka vård
  • Vattenskada eller översvämning
  • Om du får inbrott och blir bestulen
Teckna nu för 79 kr/månad

Om mySafety Försäkringar

mySafety erbjuder försäkringar för nya vardagsproblem och brott, till både privatpersoner och företag. Vi är ledande inom ID-skyddsförsäkring, Näthatsförsäkring och Spärrservice samt erbjuder också andra försäkringar som ger trygghet i vardagen. Med energi, engagemang och effektivitet hittar vi nya lösningar på nya problem. Vi tycker att alla förtjänar ett bra skydd i en digital värld.