Status message

Vår kundservice håller stängt på Midsommarafton 21/6. Måndag den 24 juni når du oss som vanligt. Glad midsommar!

EGEN KONTAKTPERSON

Hos oss får du en egen kontaktperson som tar hand om ditt barns ärende. Vi ser över kränkningens omfattning och vilka nödvändiga steg som behöver tas därefter. Om ärendet kräver det startar vi en utredning och kopplar ihop dig med en jurist.

Samtalsstöd

Ditt barn kan få hjälp och stöd av en samtalsterapeut genom vår samarbetspartner Mindler. Alla terapeuter är utbildade psykologer med erfarenhet av att hjälpa barn. Samtalen är helt anonyma och spelas aldrig in.

JURIDISK RÅDGIVNING

Jurister från vår samarbetspartner HELP Försäkring, med inriktning på civilrätt, finns till hands för att bistå med juridisk hjälp, rådgivning och konsultation.

Rensning

Vi bistår med hjälp av rensning genom att kontakta de företag som äger de servrar där kränkningarna eller de falska kontona ligger. Detta för att försöka rensa bort innehåll och återta kontrollen över eventuella kapade konton och profiler.

KARTLÄGGNING

Vid behov sätter vi igång en digital utredning, där vi kartlägger hur utbredd kränkningen är. Vi samlar bevis som ni kan komma att behöva framöver.

RÄTTSSKYDD

Skulle ert ärende behöva tas upp i domstol täcker rättskyddet rättegångskostnader med upp till 1 miljon kronor.

Gratis Näthatsförsäkring för alla under 18

0 kr / mån

Kostnadsfri försäkring │ Gratis från startdatum till barnet är 18 år │ Ingen automatisk förlängning efter 18 års ålder

TECKNA NÄTHATSFÖRSÄKRING HÄR

Försäkringen är gratis från startdatum till barnet är 18 år!

Hämta dina uppgifter automatiskt:

Med hjälp av ditt personnummer hämtas ditt namn och din folkbokföringsadress automatiskt. Ditt personnummer behövs även för att vi ska kunna registrera beställningen.

Behandling av personuppgifter

När du lämnar ifrån dig personuppgifter på våran webbsida hanteras de enligt vår personuppgiftspolicy.  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet med dig, för att kunna tillhandahålla kundservice samt för att rikta direktmarknadsföring till dig. Ta del av vår personuppgiftspolicy här> 

 

Ångerrätt

Du som kund har alltid rätt att utnyttja din ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Med hänvisning till ångerrätten har du som kund möjlighet att inom 14 dagar från det att avtalet ingicks frånträda avtalet. För att utnyttja din ångerrätt och frånträda avtalet kontaktar du Mysafety Försäkringar via telefon på telefonnummer 08-505 530 00, via email till info@mysafety.se, via brev till Mysafety Försäkringar AB, Box 45110, 104 30 Stockholm eller så använder du det standardformulär som finns att hämta på www.konsumentverket.se.

Vid utnyttjande av ångerrätten är du berättigad till återbetalning av eventuellt erlagd premie inom 30 dagar. Har du redan utnyttjat försäkringen/tjänsten eller produkten inom ovanstående ångerfrist eller anmält en skada bortfaller ångerrätten.

 

Fakturering, påminnelser m.m.

Om du har en ”prova på-period” eller om din försäkring/tjänst löper utan kostnad, det vill säga är gratis, samt om du är försäkrad via ett företag, kan du bortse från hela detta stycke.


Sker inte betalning i tid har Mysafety Försäkringar eller Mysafetys Försäkringars faktureringspartner rätt att fordra ränta enligt räntelagen från den i räkningen angivna förfallodagen samt ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse.

Din information skyddas och krypteras genom SSL-certifikat. 

Har du frågor?

Kontakta mySafetys kundservice kl 8-18 helgfria vardagar: 08-505 530 00 eller via info@mysafety.se

För barn och ungdomar som utsätts för kränkningar på nätet Till exempel:

  • Förolämpningar
  • Olaga hot
  • Ofredande
  • Sexuellt ofredande
  • Förtal
  • Kapning av profil/konto
  • Spridning av kränkande bilder
Skydda ditt barn här

Vanliga frågor om försäkringen

Hur vanligt är det att barn utsätts för mobbing och hat på nätet?

Vanligare än man kan tro. Närmare hälften av de unga i åldern 16-25 år uppger att de någon gång blivit kränkta av något som andra skrivit om dem på nätet*.  Och en rapport från Friends visar att var tredje ung människa mellan 10 och 16 år har blivit utsatt för nätkränkningar under 2017. Och 18 % av tjejerna har blivit utsatta för sexuella trakasserier på nätet.

*Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Hur gammalt måste mitt barn vara för att omfattas av försäkringen?

Vi har inte satt någon nedre åldersgräns eftersom barn och ungdomar mognar olika snabbt och har olika internetvanor. Men vi tror att försäkringen kan vara lämplig från 13 år och uppåt. Men vet du att ditt yngre barn vistast på nätet är du varmt välkommen att teckna försäkring för ditt barn.

Hur fungerar det här med samtalsstöd?

Om ditt barn skulle vilja prata om mobbing eller hat som hen utsatts för så samarbetar vi med Mindler som har utbildade psykologer som kan hjälpa. Samtalen spelas aldrig in och är helt anonyma. Ring först er kontaktperson på mySafety 08-505 530 00, så förmedlar vi kontakten. 

Vad är grooming?

Så här säger polisen: ”Grooming innebär att någon tar kontakt med barn under 15 år för att längre fram begå övergrepp. Vid grooming sker oftast den första kontakten på ett chattforum eller en sida för kontaktannonser. 

Att föreslå en träff eller stämma träff med barn i sexuellt syfte är olagligt. Med träff menas både fysiska möten och möten via tekniska hjälpmedel, till exempel på ett chattforum.

Hur kommer det sig att Näthatsförsäkringen är gratis?

För cirka fyra år sedan blev vår kollega Daniels yngre släkting utsatt för extremt näthat i sociala medier. Det var en svår situation och de stod ensamma utan hjälp. Genast kände Daniel, och alla vi andra på mySafety Försäkringar, att vi som företag måste kunna hjälpa till på något sätt. Och att näthatsförsäkringen skulle vara gratis för barn och ungdomar var en självklarhet. 

Hur tecknar jag Näthatsförsäkring för någon över 18?

Om du vill läsa mer eller teckna Näthatsförsäkring för vuxna kan du enkelt göra det här.

Var hittar jag mer information om näthat och mobbing?

Statens medieråd har tagit fram en folder ”Hat och kränkningar på internet – en vägledning för föräldrar” som du laddar ner gratis på deras webbsida.

Kan jag avsluta försäkringen även om den är gratis?

Ja, det går. Du kan när som helst avsluta försäkringen genom att kontakta vår kundservice. 

Har försäkringen någon självrisk?

Nej, försäkringen har ingen självrisk.