*Mysafety är stolta över alla fina recensioner som trillar in. Alla recensioner markerade "Verifierad" kommer från verifierade kunder som haft en godkänd skada hos oss, en stor majoritet av recensionerna kommer från dessa kunder. Övriga recensioner har vi ej rutin att verifiera huruvida de kan kopplas till en idag aktiv kund. Det är nästintill omöjligt att göra. Samtliga kunder som fått en skada godkänd får en uppmaning att lämna ett omdöme via e-post. När vi beräknar snittbetyg så behandlas alla recessioner lika, men tidsrymd, frekvens och andra faktorer är med i beräkningen av snittbetyget.

10 000 kr för självrisk

Ersätter självrisken på din båtförsäkring(helförsäkring) för din motorbåt eller segelbåt. Ersätter upp till 10 000 kr.

Vid skador på land och till sjöss

Täcker skador som kan ske när du är ute med din båt eller på land vid t ex storm.

Vid stöld

Gäller vid stöld av hela båten eller av utombordare.Oavsett om stölden skrev på land eller på sjön.

Ersätter självrisk vid skador på din båt Vid exempelvis:

 • Kölskada på segelbåt
 • Propellerskada på motorbåt
 • Stöld av båt eller utombordare
 • Brandskada
 • Skador vid storm på land
 • Andra skador som täcks av din båtförsäkring
Båtnyckelbricka på köpet

Låt dina borttappade båtnycklar hitta hem igen

Det är lätt hänt att man tappar sina nycklar, men för våra kunder är det nästan lika lätt att få tillbaka dem – både på land och till sjöss!

Så funkar båtnyckelbrickan

 • Varje nyckelbricka har ett unikt ID-nummer, och instruktioner till upphittaren
 • Upphittaren lägger nycklarna i närmaste brevlåda eller lämnar dem hos polisen
 • Upphittaren belönas av oss, och du får nycklarna i ett rekommenderat brev hem till dig
 • Returservicen gäller så länge din tjänst är aktiv, och du får den kostnadsfritt av oss i 12 månader
 • För extra säkerhet är nyckelbrickan är flytande.

Så tycker våra kunder

*Mysafety är stolta över alla fina recensioner som trillar in. Alla recensioner markerade "Verifierad" kommer från verifierade kunder som haft en godkänd skada hos oss, en stor majoritet av recensionerna kommer från dessa kunder. Övriga recensioner har vi ej rutin att verifiera huruvida de kan kopplas till en idag aktiv kund. Det är nästintill omöjligt att göra. Samtliga kunder som fått en skada godkänd får en uppmaning att lämna ett omdöme via e-post. När vi beräknar snittbetyg så behandlas alla recessioner lika, men tidsrymd, frekvens och andra faktorer är med i beräkningen av snittbetyget.

VANLIGA FRÅGOR OM SJÄLVRISKREDUCERING BÅT

Vem kan teckna försäkringen?

Självriskreducering Båt kan tecknas av privatpersoner som är folkbokförda i Sverige och har sin huvudsakliga bostad i Sverige.
Din båt är:

 • fritidsbåt som används enbart för privat bruk
 • helförsäkrad

Du hittar fullständig info i försäkringsvillkoren.

Vad gäller försäkringen för?

Försäkringen ersätter betald självrisk upp till högsta ersättning, om din fritidsbåt får en skada som ersatts ur båtförsäkringen.

Måste jag betala någon självrisk?

Nej, du behöver inte betala någon självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller inom samma geografiska område som den ordinarie båtförsäkringen du har tecknat.

När gäller försäkringen?

Försäkringsperioden är tolv (12) månader, om inget annat framgår av försäkringsavtalet, och gäller från den dag som överenskommits med Mysafety. Har det inte bestämts när försäkringsperioden ska starta, gäller försäkringen från dagen efter den dag du betalat premien.

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?

Försäkringen gäller inte för släpjolle eller vattenskoter/jetski.

Du hittar fullständig info i försäkringsvillkoren.

Vilka undantag finns det i försäkringen?

Försäkringen gäller inte för:

 • skada som uppstått vid yrkesmässigt användande
 • skada som uppstått under motortävling eller träning inför tävling

Du hittar fullständig info i försäkringsvillkoren.

Vad behöver jag som tecknar tänka på?

Som kund behöver du tänka på att betala försäkringspremien i tid.

Vad är den högsta ersättning per försäkringsperiod?

Vi ersätter självrisken på din båtförsäkring (helförsäkring) och den högsta ersättningen per försäkringsperiod (12 mån) är upp till 10 000 kr.