Lösöre

Vi ersätter upp till 5000 kr om året för självrisk du betalat vid stöld/förlust eller självförvållad skada på lösöre. Med lösöre avses till exempel vitvaror, tv, möbler, mobiltelefoner, surfplattor, kameror, datorer, klockor, smycken,tavlor och andra värdesaker.

Fast egendom

Vi ersätter upp till 10 000 kr om året för betald självrisk på fast egendom. Exempelvis vid inbrott, brand eller vattenskada.

Extra moment

För de extra moment som ingår i din hemförsäkring ersätter vi upp till 5000 kr i självrisk. Exempelvis överfallsskydd, reseskydd, ansvar och rättsskydd.

Ordinarie pris 89 kr/mån | Spara 120 kr/år

79 kr / mån

Försäkringsperiod: 12 månader │ Totalt pris: 948 kr │Utan automatisk förnyelse │Erbjudandet gäller dig som inte har en aktiv Självriskreducering Hem hos mySafety

Behandling av personuppgifter

När du lämnar ifrån dig personuppgifter på våran webbsida hanteras de enligt vår personuppgiftspolicy.  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet med dig, för att kunna tillhandahålla kundservice samt för att rikta direktmarknadsföring till dig. Ta del av vår personuppgiftspolicy här> 

 

Ångerrätt

Du som kund har alltid rätt att utnyttja din ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Med hänvisning till ångerrätten har du som kund möjlighet att inom 14 dagar från det att avtalet ingicks frånträda avtalet. För att utnyttja din ångerrätt och frånträda avtalet kontaktar du mySafety Försäkringar via telefon på telefonnummer 08-505 530 00, via email till info@mysafety.se, via brev till mySafety Försäkringar AB, Box 27142, 102 52 Stockholm eller så använder du det standardformulär som finns att hämta på www.konsumentverket.se.

Vid utnyttjande av ångerrätten är du berättigad till återbetalning av eventuellt erlagd premie inom 30 dagar. Har du redan utnyttjat försäkringen/tjänsten eller produkten inom ovanstående ångerfrist eller anmält en skada bortfaller ångerrätten.

 

Fakturering, påminnelser m.m.

Om du har en ”prova på-period” eller om din försäkring/tjänst löper utan kostnad, det vill säga är gratis, samt om du är försäkrad via ett företag, kan du bortse från hela detta stycke.

Vid betalning via pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift på 9 kronor per faktura.
Sker inte betalning i tid har mySafety Försäkringar eller mySafetys Försäkringars faktureringspartner rätt att fordra ränta enligt räntelagen från den i räkningen angivna förfallodagen samt ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse.

Din information skyddas och krypteras genom SSL-certifikat. 

Har du frågor?

Kontakta mySafetys kundservice kl 8-18 helgfria vardagar: 08-505 530 00 eller via info@mysafety.se

En trygg försäkring när du vill undvika oförutsedda kostnader Gäller exempelvis när du betalt självrisk på fin hemförsäkring vid:

  • Spräckt skärm eller skadad mobil eller läsplatta
  • Olycksfall där du fått uppsöka vård
  • Vattenskada eller översvämning
  • Om du får inbrott och blir bestulen
Teckna nu för 79 kr/månad

Om mySafety Försäkringar

mySafety erbjuder försäkringar för nya vardagsproblem och brott, till både privatpersoner och företag. Vi är ledande inom ID-skyddsförsäkring, Näthatsförsäkring och Spärrservice samt erbjuder också andra försäkringar som ger trygghet i vardagen. Med energi, engagemang och effektivitet hittar vi nya lösningar på nya problem. Vi tycker att alla förtjänar ett bra skydd i en digital värld.