PERSONLIG ASSISTANS 24/7

En personlig handläggare som hjälper dig att bestrida felaktiga krav och fakturor, och hanterar kontakter med fordringsägare och myndigheter.

SPÄRR AV PERSONNUMMER

Vid en ID-kapning hjälper vi dig att spärra ditt personnummer för kreditupplysningar och kreditköp.

EKONOMISK ERSÄTTNING

Du får även ersättning för ekonomiska förluster på upp till 200 000 kr vid en ID-kapning.

Så kan du skydda dig – innan du drabbas Tips på hur du kan förhindra att ID-kapas

  • Lämna aldrig ut koder eller andra känsliga uppgifter till någon.
  • Använd aldrig ditt BankID när någon kontaktar dig på telefon.
  • Byt lösenord ofta, och töm historiken i datorer och telefon regelbundet.
  • Bedragare hittar enkelt information om dig på nätet. Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den har uppgifter om dig.
  • Om du misstänker att du har drabbats av ID-kapning, spärra dina konton och polisanmäl direkt.
Läs mer om ID-kapning

ID-skyddsförsäkring Bas

0 kr/12 mån

Ord. pris 69 kr/mån | Ingen automatisk förlängning | Gäller dig som inte har en aktiv ID-skyddsförsäkring hos mySafety

Hämta dina uppgifter automatiskt

Med hjälp av ditt personnummer hämtas ditt namn och din folkbokföringsadress automatiskt. Ditt personnummer behövs även för att vi ska kunna registrera beställningen.

Behandling av personuppgifter

När du lämnar ifrån dig personuppgifter på våran webbsida hanteras de enligt vår personuppgiftspolicy.  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet med dig, för att kunna tillhandahålla kundservice samt för att rikta direktmarknadsföring till dig. Ta del av vår personuppgiftspolicy här> 

 

Ångerrätt

Du som kund har alltid rätt att utnyttja din ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Med hänvisning till ångerrätten har du som kund möjlighet att inom 14 dagar från det att avtalet ingicks frånträda avtalet. För att utnyttja din ångerrätt och frånträda avtalet kontaktar du Mysafety Försäkringar via telefon på telefonnummer 08-505 530 00, via email till info@mysafety.se, via brev till Mysafety Försäkringar AB, Box 45110, 104 30 Stockholm eller så använder du det standardformulär som finns att hämta på www.konsumentverket.se.

Vid utnyttjande av ångerrätten är du berättigad till återbetalning av eventuellt erlagd premie inom 30 dagar. Har du redan utnyttjat försäkringen/tjänsten eller produkten inom ovanstående ångerfrist eller anmält en skada bortfaller ångerrätten.

 

Fakturering, påminnelser m.m.

Om du har en ”prova på-period” eller om din försäkring/tjänst löper utan kostnad, det vill säga är gratis, samt om du är försäkrad via ett företag, kan du bortse från hela detta stycke.


Sker inte betalning i tid har Mysafety Försäkringar eller Mysafetys Försäkringars faktureringspartner rätt att fordra ränta enligt räntelagen från den i räkningen angivna förfallodagen samt ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse.

Din information skyddas och krypteras genom SSL-certifikat.

SPÄRRSERVICE 020-42 42 42

Om du som har en försäkring hos oss behöver spärra dina värdehandlingar kan du göra det med ett enda samtal till vår Spärrservice.

020-42 42 42

Från utlandet: +468-20 11 90

OM MYSAFETY

mySafety erbjuder försäkringar för nya vardagsproblem och brott, till både privatpersoner och företag. Vi är ledande inom ID-skyddsförsäkring, Näthatsförsäkring och Spärrservice samt erbjuder också andra försäkringar som ger trygghet i vardagen. Med energi, engagemang och effektivitet hittar vi nya lösningar på nya problem. Vi tycker att alla förtjänar ett bra skydd i en digital värld.

Är du orolig för att du har blivit drabbad, eller har frågor angående ID-kapning, är du självklart välkommen att höra av dig till oss på 08-505 530 00 eller via info@mysafety.se