ERSÄTTNING FÖR SJÄLVRISK

Vi ersätter betald självrisk upp till 3 000 kr för det fordon som du äger och som står i försäkringsbrevet.

KOLLISION & PARKERINGSSKADA

Gäller vid skada som uppstår på ditt fordon på grund av en kollision, trafikskada eller parkeringsskada.

INBROTT & SKADEGÖRELSE

Gäller vid skada på ditt fordon som uppstår i samband med brand, inbrott eller skadegörelse.

MASKIN- & VILTSKADA

Gäller om ditt fordon får en maskinskada eller skadas i samband med en viltolycka.

HYRBIL UTOMLANDS

Gäller även om du hyr bil utomlands, på exempelvis din semester.

GÄLLER I HELA EUROPA

Gäller i alla Europeiska länder som är anslutna till Gröna kort-systemet.

Specialpris i samarbete med APCOA Parking - Spara 360 kr/år!

49 kr/mån

Ordinarie pris 79 kr/mån | Försäkringsperiod 12 mån

BESTÄLL SJÄLVRISKREDUCERING BIL & MC

Hämta din adress automatiskt genom att fylla i ditt personnummer:

Med hjälp av ditt personnummer hämtas ditt namn och din folkbokföringsadress automatiskt. Ditt personnummer behövs även för att vi ska kunna registrera beställningen.

Behandling av personuppgifter

När du lämnar ifrån dig personuppgifter på våran webbsida hanteras de enligt vår personuppgiftspolicy.  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet med dig, för att kunna tillhandahålla kundservice samt för att rikta direktmarknadsföring till dig. Ta del av vår personuppgiftspolicy här> 

 

Ångerrätt

Du som kund har alltid rätt att utnyttja din ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Med hänvisning till ångerrätten har du som kund möjlighet att inom 14 dagar från det att avtalet ingicks frånträda avtalet. För att utnyttja din ångerrätt och frånträda avtalet kontaktar du Mysafety Försäkringar via telefon på telefonnummer 08-505 530 00, via email till info@mysafety.se, via brev till Mysafety Försäkringar AB, Box 45110, 104 30 Stockholm eller så använder du det standardformulär som finns att hämta på www.konsumentverket.se.

Vid utnyttjande av ångerrätten är du berättigad till återbetalning av eventuellt erlagd premie inom 30 dagar. Har du redan utnyttjat försäkringen/tjänsten eller produkten inom ovanstående ångerfrist eller anmält en skada bortfaller ångerrätten.

 

Fakturering, påminnelser m.m.

Om du har en ”prova på-period” eller om din försäkring/tjänst löper utan kostnad, det vill säga är gratis, samt om du är försäkrad via ett företag, kan du bortse från hela detta stycke.


Sker inte betalning i tid har Mysafety Försäkringar eller Mysafetys Försäkringars faktureringspartner rätt att fordra ränta enligt räntelagen från den i räkningen angivna förfallodagen samt ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse.

Din information skyddas och krypteras genom SSL-certifikat.

Kort om mySafety

mySafety erbjuder försäkringar för nya vardagsproblem och brott, till både privatpersoner och företag. Vi är ledande inom ID-skyddsförsäkring, Näthatsförsäkring och Spärrservice samt erbjuder också andra försäkringar som ger trygghet i vardagen.

Försäkringsfaktablad

Faktablad Självriskreducering Bil & MC 3000

Försäkringsvillkor

Villkor Självriskreducering Bil & MC 3000

Tidigare villkor

Tidigare villkor

Förköpsinformation Självriskreducering Bil & MC 3000

Förköpsinformation Självriskreducering Bil & MC 3000

Jan fick tillbaka 3 000 kronor av mySafety efter att han hade haft inbrott i bilen. – Min ordinarie bilförsäkring täckte ju skadorna, men det känns riktigt skönt att jag slapp betala självrisken som ju annars hör till när olyckan är framme, säger Jan som är väldigt nöjd med sin Självriskreducering.

Berättelsen ovan är ett exempel