Vårt Kvalitetsarbete

Vi vill att du ska vara lika nöjd med vårt bemötande som med våra produkter och tjänster. Därför är det viktigt för oss att vara transparenta och ha en öppen dialog med dig som kund. Vi har en rad processer för att hjälpa oss i detta arbete:

• Kvalitetsteam
Vårt kvalitetsteam består av tre personer som dagligen arbetar med att följa upp och bevaka att våra rutiner följs. Varje år lyssnar teamet på ca 125 000 samtal från våra interna försäljnings- och kundserviceavdelningar. Kvalitetsteamets arbete innefattar även att kontinuerligt utbilda vår personal, genomföra kundundersökningar och bevaka företagets kundkontakter och processer.

• Forum för feedback och synpunkter
Det är viktigt för oss att eventuella missnöjen utreds så att vi kan förbättra vårt kvalitetsarbete. Om du inte är nöjd eller har synpunkter är du alltid välkommen att återkoppla direkt till oss 

Mottagare av Trygg kundkontakt 2017
Märkningen ”Trygg kundkontakt” delas årligen ut av branschföreningen Kontakta och är kopplat till att medlemmarna följer medlemskapets villkor. De som inte lever upp till riktlinjerna utesluts ur branschföreningen.

Kvalitetsmärkningen omfattar bland annat:
• efterlevnad av stadgar, svensk lagstiftning, gällande praxis och god sed i kontakter med konsumenter och i verksamheten i allmänhet
• schyssta villkor för personal i form av kollektivavtal eller motsvarande försäkringsskydd
• god arbetsmiljö

Läs mer här