Näthat - vad är det?

Näthat har många olika benämningar, kan även kallas mobbning på nätet, nätmobbning eller internettrakasserier. Näthat är ingen juridisk term utan ett samlingsbegrepp på en rad olika typer av brott och beteenden.

Att bli utsatt för näthat innebär att du blir kränkt, förolämpad, sårad eller förödmjukad på internet. Det kan handla om att någon lägger upp bilder mot din vilja, sprider falska rykten eller skriver något nedsättande om dig på ett forum. Alla sådana meddelanden och inlägg är inte olagliga men kan upplevas som obehagliga, kränkande och hotfulla. I andra fall kan kränkningarna betraktas som brott. Det kan t ex handla om olaga hot, ofredande, förtal eller utnyttjande av minderåriga för sexuella ändamål.

Det är inte bara den som lägger ut informationen som begår en brottslig handling, utan även den som sprider informationen vidare, till exempel genom att dela eller retweeta ett meddelande.

Är det återkommande kränkningar kan det vara fråga om olaga förföljelser eller stalking/cyberstalking. Olaga förföljelse är ett samlingsbrott som innebär att gärningarna utgör ett led i en upprepad kränkning av en persons integritet.

Vad gäller för lagar och regler för näthat?

När det gäller hot, trakasserier etc. på internet finns det inga särskilda lagar. Samma regler gäller där som på skolgården eller på arbetsplatsen. Det som gör nätet annorlunda från skolgården är att det snabbare kan få stor spridning. En annan skillnad är att informationen finns kvar under lång tid, tyvärr kanske för alltid. Den eller de som ligger bakom gärningen förblir ofta anonyma eftersom polisen inte alltid får den information som behövs från internetoperatörerna. Informationen lagras ofta utomlands vilket kan försvåra rejält.

Det kan vara svårt att avgöra vad som är brottsligt eller inte. Är du utsatt för något som känns jobbigt, men inte vet om det rör sig om ett brott, kontakta alltid polisen eller anmäl för säkerhets skull. Samma person som har utsatt dig kan också ha utsatt andra. Därför kan din anmälan bidra till att fler brott klaras upp. Dessutom får samhället en bild av hur stort problemet är.  

Om du inte har Digitalskydd kan du kan teckna vårt Digitalskydd i vår webbshop