Flytande Nyckelbricka - perfekt för båtägare!

Nycklar tappas och glöms, både på land och till sjöss. Med mySafetys flytande nyckelbricka är du dubbelt skyddad. Den fungerar precis som vår vanliga nyckelbricka, men med flytfunktion. Nyckelbrickan gör att hela 9 av 10 får tillbaka sina nycklar vid förlust! Upphittaren belönas av oss, och du får nycklarna i ett rekommenderat brev hem till dig. Vill du känna dig ännu mer på den säkra sidan kompletterar du med en låsbytesförsäkring.

129 kr
år