Kampanjspecial för Mäklarhusets kunder

0 kr

Spara hela 948 kr!

Hämta dina uppgifter automatiskt

Med hjälp av ditt personnummer hämtas ditt namn och din folkbokföringsadress automatiskt. Ditt personnummer behövs även för att vi ska kunna registrera beställningen.

Behandling av personuppgifter

När du lämnar ifrån dig personuppgifter på våran webbsida hanteras de enligt vår personuppgiftspolicy.  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet med dig, för att kunna tillhandahålla kundservice samt för att rikta direktmarknadsföring till dig. Ta del av vår personuppgiftspolicy här> 

 

Ångerrätt

Du som kund har alltid rätt att utnyttja din ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Med hänvisning till ångerrätten har du som kund möjlighet att inom 14 dagar från det att avtalet ingicks frånträda avtalet. För att utnyttja din ångerrätt och frånträda avtalet kontaktar du mySafety Försäkringar via telefon på telefonnummer 08-505 530 00, via email till info@mysafety.se, via brev till mySafety Försäkringar AB, Box 27142, 102 52 Stockholm eller så använder du det standardformulär som finns att hämta på www.konsumentverket.se.

Vid utnyttjande av ångerrätten är du berättigad till återbetalning av eventuellt erlagd premie inom 30 dagar. Har du redan utnyttjat försäkringen/tjänsten eller produkten inom ovanstående ångerfrist eller anmält en skada bortfaller ångerrätten.

 

Fakturering, påminnelser m.m.

Om du har en ”prova på-period” eller om din försäkring/tjänst löper utan kostnad, det vill säga är gratis, samt om du är försäkrad via ett företag, kan du bortse från hela detta stycke.

Vid betalning via pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift på 9 kronor per faktura.
Sker inte betalning i tid har mySafety Försäkringar eller mySafetys Försäkringars faktureringspartner rätt att fordra ränta enligt räntelagen från den i räkningen angivna förfallodagen samt ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse.

 Din information skyddas och krypteras genom SSL-certifikat. 

  • Försäkringsperiod 12 månader
  • Spara hela 948 kr!
  • Utan automatisk förnyelse
  • Erbjudandet gäller dig som inte har en aktiv kortförsäkring hos mySafety

Kortförsäkring förköpsinformation

Förköpsinformation Kortförsäkring (pdf)

Kortförsäkring villkor

Villkor Kortforsakring

Kortförsäkring informationsblad

Informationsblad Kortförsäkring

Kortförsäkring IPID

Försäkringsfaktablad Kortförsäkring

TRANSAKTIONSSKYDD

Få upp till 25 000 kr i ersättning om någon utnyttjar ditt betal- eller kreditkort, dvs gör en obehörig debitering på kortet. Gäller bla vid skimming, phishing och överdebitering.

KÖPSKYDD

När något går snett när du handlar på nätet kan du få upp till 15 000 kr ersättning. T ex om du får fel eller felaktiga varor eller om leveransen bara är ett tomt paket.

SJÄLVRISKREDUCERING

Om du fått ersättning från din bank eller annan försäkring i samband med att du drabbats ersätter vi självrisken med upp till 12 000 kr per år och skadetillfälle.

GRATIS SPÄRRSERVICE

Spärra alla dina betal- och kreditkort med ett enda samtal - ring vårt Spärr/jour nummer dygnet runt.

Ingen självrisk

Vår kortförsäkring gäller alltid utan självrisk.

GÄLLER I HELA VÄRLDEN

Du har samma bra skydd – oavsett var i världen du befinner dig eller dina kortuppgifter blir utnyttjade.