Offentlighetsprincipen – en rättighet värd att skydda trots ökade risker för ID-kapning

I avsnitt sex av vår webbserie Kapad tas ämnet kring offentlighetsprincipen upp. Syftet med offentlighetsprincipen från början är att du som medborgare ska kunna se vad myndigheter har för sig och vad de samlar på sig för uppgifter om befolkningen. En bieffekt är dock att alla kan få ut väldigt mycket information om andra.

Exempelvis räcker det med ett telefonsamtal för att få fram någons fulla personnummer. Vilket i sin tur kan användas för att ID-kapa någon. Självklart ett problem med bakgrund i hur otroligt vanligt just ID-kapningar börjar bli. Samtidigt är offentlighetsprincipen en av grundstenarna i vår demokrati.

I det sjätte och sista avsnittet av Kapad får vi höra olika vinklar på om offentlighetsprincipen bör inskränkas till förmån för individens skydd eller inte. Vi får också höra inrikesminister Anders Ygemans syn på problematiken kring ID-kapningar.

Är en inskränkning i offentlighetsprincipen en väg mot mindre ID-kapningar? Enligt mig är svaret nej på den frågan. Problemet är inte att du kan få tag på någons personnummer, utan snarare vad du kan göra med det. Precis som Anders Ygeman säger bör det komma fram bättre kontroller att den som använder ett personnummer faktisk är den personen utger sig för att vara. Det finns många lösningar på den utmaningen som är bättre än att inskränka offentlighetsprincipen.

Att börja diskutera ändringar av offentlighetsprincipen är också en farlig väg att gå av fler anledningar. Inte minst om du tittar på det andra område där vi på mySafety är mycket aktiva – näthat. För i takt med att hat och hot på nätet ökar hörs allt oftare folk som vill inskränka vår yttrandefrihet och tryckfrihet. Och det är en otroligt farlig och obehaglig väg att gå. Det kommer vi bland annat att diskutera under ett frukostseminarium som Klara K anordnar på tisdag i nästa vecka. Men mer om det då.

Att inskränka lagar som är grundläggande för vår frihet och vår demokrati kan aldrig vara rätt väg att gå.

Category: 
RSS