Fem tips för att försvåra en identitetsstöld

ID-stölderna har ökat med över 40 procent bland unga vuxna – bara det senaste året. En förklaring till ökningen är att unga är sämre på att skydda sig samtidigt som de exponeras för fler hot på grund av sin digitala livsstil. Det är också tydligt att allt fler drabbas eller känner någon som utsatts för ID-stölder. Totalt rör det sig om fler än 955 000, en ökning med 16 procent jämfört med 2014.

Det är inte oväntat att de unga drabbas hårdast, men ökningen är anmärkningsvärd. En digital livsstil kombinerat med att de är sämre på att skydda sig gör att de blir mer utsatta.

Vill du veta mer om undersökningen? Läs mer här

Så hur kan du försvåra en identitetsstöld? Här kommer fem tips!

• Sätt lås på brevlådan om du bor i hus.
• Lämna aldrig ut koder eller andra uppgifter till via mail, sms eller sociala medier.
• Riv sönder viktiga papper innan du slänger dem i soporna.
• Var vaksam på brev och mail som ber dig om personuppgifter eller koder.
• Anmäl misstänkta mail

Carl Johan Thorsell
vd mySafety Försäkringar

Category: 
RSS